Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amerika'nın Petrol Üretimi ve Tüketimi Potansiyeli ve Petrol Politikaları

Amerika Birleşik Devletleri 9,8 milyon km2 lik yüzölçümü ile Kuzey Yarım Küre'de gerek kuzey-güney gerekse de doğu-batı ekseninde oldukça geniş bir ülkedir. Petrol tüketim alışkanlıklan Amerikan toplumu için çok Önemli bir ekonomik davranış modelidir. Zira çoğu Amerikalının evinde birden fazla ve benzin kullanımı açısından ekonomik olmayan büyük Amerikan otomobilleri vardır. ABD'deki şehirleşme yatay olduğundan mesafeler arasındaki uzunluk araba kullanmayı zorunlu kılmaktadır. Bundan dolayı Amerikalıların işe veya alışverişe bisikletle veya yürüyerek gitmeleri imkansızdır. Amerika'daki toplam araç sayısı 250 milyon civarındadır ve yılda yaklaşık 20 milyon araç satılmaktadır. Dolayısıyla ABD, petrol tüketimi açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte yatay şehirleşme birbirinden lokasyon olarak uzak ancak aynı idari birimde yer alan konutların ortaya çıkmasına ve bu konutlar arasındaki erişimin de yine arabalarla yapılmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte hacim olarak oldukça büyük ve kilometre başına çok büyük miktarda benzin tüketen Amerikan arabaları kullanıcı sayısındaki artışın benzin talebine olan etkisini katlayarak arttırmaktadır. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde lokasyon uzaklıkları nedeniyle 16 yaşma gelen gençler ehliyet alabilmektedir. Birçok ülkeye göre ucuz olan araba fiyattan dolayısıyla 16 yaşına gelen gençler arabaları ile trafiğe çıkmaktadır. Bu durum petrol talebini arttırıcı bir etki yaratmaktadır.

ABD Petrol Üretim ve Tüketim Potansiyeli

ABD, toplam tükettiği enerjisinin %42'sini petrolden sağlamaktadır. ABD'nin bir günlük petrol ihtiyacı yaklaşık olarak 20-21 milyon varil yani yaklaşık 3.18 milyar litre düzeyindedir. Bu ihtiyaç dünyadaki petrol arzının yaklaşık olarak dörtte birine eşittir. ABD, bu ihtiyacın %40'ını kendi üretiminden %60'ını ise diğer ülkelerden ithal ederek karşılamaktadır. İthal ettiği petrolün maliyeti, petrol varil fiyatı 70 dolar civannda olduğu kabul edilirse, aylık olarak 25,2 milyar dolar ve yıllık olarak 302,4 milyar dolar civarındadır.

ABD tarafından gerçekleştirilen ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2000 yılından 2008 yılına kadar düzenli olarak artış göstererek 2008 yılı sonunda 440 Milyon Ton olarak gerçekleşmiştir. 2000 yılı toplam ithalat verileri ile karşılaştırıldığında ithalat oranı %269 oranında artış göstermiştir.

ABD Petrol İthalatı (2008 Yılı Sonu - Milyon Ton)

YILLAR

HAM

ÜRÜNLER

TOPLAM

2000

89,88

29,38

119,26

2001

74,29

28,45

102,74

2002

79,25

23,52

102,77

2003

101,8

30,64

132,44

2004

136,03

43,24

179,27

2005

138,94

67,12

206,06

2006

225,23

74,54

299,77

2007

245,53

81,81

327,34

2008

331

109

440

Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.bp.com. Erişim 20.06.2010.

2000-2001-2002 yıllarında azalma gösteren petrol ithalatı, bu tarihten sonra artmaya başlamış ve en büyük artış 2006 yılında %45 ile yaşanmıştır. ABD'nin en çok petrol ithal ettiği ülke, toplam ithalatının %19'unu gerçekleştirdiği Kanada'dır. Kanada'yı %10,5'Iuk pay ile Suudi Arabistan, %10,3 ile Meksika ve %9 ile Venezuela takip etmektedir.

ABD Petrol Üretimi (Bin Varil/Günlük)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PETROL ÜRETİMİ

7.733

7.669

7.626

7.400

7.228

6.895

6.841

6.847

6.734

7.196

Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.bp.com. Erişim 20.06.2010.

ABD Petrol Üretimi (Milyon Ton)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PETROL ÜRETİMİ

352,6

349,2

346,8

338

329,2

313,3

310,2

309,8

305,1

325

Kaynak: (Çevrimiçİ) http://www.bp.com. Erişim 20.06.2010.

Varil bazında günlük üretim verileri dikkate alındığında ABD günlük petrol üretiminin 2000 yılından 2008 yılına doğru azalmaya devam ettiği görülmektedir. 2000 yılında 7.773 bin varil olarak gerçekleşen günlük petrol üretimi 2008 yılında %13 oranında bir azalma ile 6.738 bin varil olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında 2008 yılı verilerine göre günlük üretim verileri %7 artış göstermiştir. 2009 yılı verilerine göre A.B.D.'nin dünya üzerindeli toplam günlük petrol üretimindeki payı %8,5 olarak gerçekleşmiştir.

ABD Petrol Tüketimi (Bin Varil/Günlük)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PETROL TÜKETİMİ

19.701

19.649

19.761

20.033

20.732

20.802

20.687

20.680

19.498

18.686

Kaynak: (Çevrimiçİ) http://www.bp.com. Erişim 20.06.2010.

ABD Petrol Tüketimi (Milyon Ton)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008

PETROL TÜKETİMİ

897,60

896,10

897,40

912,30

948,80

951,40

943,80

942,30

888,50

842,9

Kaynak: (Çevrimiçİ) http://www.bp.com. Erişim 20.06.2010.

A.B.D. yıllık petrol üretiminde gerçekleşen %14 azalışa rağmen aynı dönemde A.B.D. petrol tüketimi günlük kullanım itibariyle 2000 yılından 2008 yılma sadece %1,5 oranında azalmıştır. Benzer bir düşüş A.B.D. yıllık petrol tüketiminde de gözlemlenmiştir. 2008 yılı verilerine göre 2009 yılı petrol tüketimi %4,9 düşüş göstermiştir. Bu düşüşe alternatif enerji kaynaklarının kullanımına yönelik uygulanan bilinçli politikalar ve petrol varil fiyatında görülen yükselmenin de etkisi bulunmaktadır. 2009 yılında A.B.D. toplam petrol tüketiminin %21,7'sini gerçekleştirmiştir.

ABD İspatlanmış Petrol Rezervleri (Bin Milyon Varil)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

30.4

30.4

30.7

29.4

29.3

29.9

29.4

30.5

28.4

28.4

Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.bp.com. Erişim 20.06.2010.

2000 ve 2008 yıllan arası A.B.D. ispatlanmış petrol rezervleri incelendiğinde rezervlerin 2002 yılına kadar artış gösterdiği 2002 yılından sonra rezervlerin azaldığı 2007 yılında artış gösterdiği ve 2009 yılından tekrar 2000 yılı seviyelerine indiği görülmektedir. 2009 yılı verilerine göre A.B.D. dünya üzerindeki toplam tespit edilmiş petrol rezervlerinin %2,1'ine sahiptir.

A.B.D. Petrol Politikaları

Enerji kaynağı olarak petrolün kullanımına olan bağımlılığın azaltılması için A.B.D. yönetimi tarafından projeler üretilmektedir. Bu projelerden biri otomotiv sektöründe elektrikli araba kullanımını yaygınlaştırarak sektörün petrole olan bağımlılığının azaltılmasıdır. Uygulanan diğer bir proje ise etonolün benzin içerisinde kullanılmasıdır. Etanol mısırdan elde edilmektedir. A.B.D. tarafından uygulanan enerji kanunu ile etanol içeren yakıtlann kullanımının 2010 yılında 28,5 milyar litreye çıkartılması planlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, günümüzde petrol ve benzinin yürürlükte olan fiyatından daha az bir oranda fiyatlandırmakta, benzin piyasa koşullarına göre daha düşük bir değerde değerlenmektedir. Benzin ve petrolün piyasada olması gerekenden daha düşük olarak değerlenmesinin nedeni hükümet tarafından mali olarak desteklenmesidir. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti, ülke içerisindeki şirketlerin petrol rekabetinden kopmamalarını sağlamak ve benzin fiyatlarını sürekli olarak düşük tutabilmek için petrol endüstrisine 9,1 ila 17,8 m,lyar dolar arasında bir kaynak aktarmaktadır. Birçok eyalet benzine diğer ürünlerden daha az satış vergisi koymaktadır. Petrol endüstrisine aktarılan vergi kaynaklarının yanısıra hükümetin her sene yol ve köprü onatımlanna harcadığı 3,6 ile 114,6 milyar dolarlık kaynaklar, araştırma ve geliştirme çalışmaları için ayrılan kaynaklar, petrol idare programlarına verilen kaynaklar, petrol kullanımına ilişkin çevresel masraflar, sağlık masrafları ve sosyal masraflar petrol üreticilerine aktarılan kaynaklar arasında gösterilmektedir.

Petrol fiyatı bir çok ülkeye göre düşük olan Amerika Birleşik Devletleri'nde . bu fiyat istikrarın korunabilmesi Amerikan hükümetlerinin öncelikleri arasındadır. Petrol fiyatındaki artış Amerikan yaşam tarzına, bir çok ülkeye göre yüksek düzeyde olan hayat standartlarına doğrudan ve olumsuz etki yapmaktadır. Petrol kullanımının yüksek düzeyde olması ve bu yaşam tarzının yüksek kullanım düzeyini zorunlu kılması artan petrol fiyatlarının etkisinin daha zorlayıcı olmasına ve yönetimde olan hükümetlerin öncelikleri arasında yer almasına yol açmaktadır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri