Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Açık Artırma Nedir, Açık Arttırma Türleri

Açık arttırmada tek satıcı vardır. Alıcı birkaç kişi olabileceği gibi birçok kişide olabilir. Tek satıcı mal sahibi adına hareket eden bir profesyonel aracıdır. Açık artırmada mal, en yüksek fiyatı, veren müşteriye satılır. Açık arttırma ilkçağdan beri uygulanan bir satış yöntemidir. Satıcının amacı alıcılar arasında rekabeti tahrik ederek fiyatı yükseltmektir. Satış kuralları ilk zamanda örf ve adete göre saptanırdı. Kamu otoritesinin açık artırmaya ilgisi, bir vergi kaynağı olmasından ileri geçmezdi. 

Eski zamanların satıcıları, açık artırmayı uzat­mayı çıkarlarına uygun görürlerdi. Satış esnasında, verilmiş son fiyatı hemen ardından artıran biri çıkmazsa müşterilerini bekletirlerdi. Mallarını agora'da (pazar yerinde) satışa çıkaran bu satıcılar, açık artırma yerine uğrayacak yeni alıcıların fiyatı yükseltebileceklerini ya da oradakilerden birinin fikir değiştirip daha iyi fiyat verebileceğini, hesaba katarlardı. 

Açık artırmanın müşteriler arasında yarışmaya dönüştüğü de olurdu. Heyecan, gurur ya da prestij sağlama nedenleriyle fiyatı alabildiğine yükseltmek­ten çekinmeyenler çıkardı. Açık artırmanın silahlı çatışmayla sonuçlandığına da rastlanırdı. 

Müşterilerin bekletilmelerini ve artırmanın şira­zeden çıkmasını önlemek için süre kısıtlamasına gidilmiştir. Önceleri artırma bir çocuğun gösterilen hedefe koşturulmasıyla başlatılmıştır. Mal, çocuk geriye döndüğü anda son fiyatı verene bırakılmıştır. Daha sonra mum yakılması tercih edilmiştir. Mum kendiliğinden söndügünde ya da işaretlenmiş yere kadar yandıgında açık artırma tamamlanmış sayıl­mıştır. Günümüzde uygulanan yöntem, mezatçının çekicini masaya vurarak sattığını açıklamasıdır. 

Yazılı hukukun gelişmesiyle kanun koyucu açık arttırma kurallarını saptamaya yönelmiştir. tık kararnamelerden biri Fransa'da 17. yy'ın ikinci yansında çıkmıştır ve Colberılin imzasını taşımakta­dır. Napolyon, borçlar ve ticaret hukukunun kodifikasyonunu gerçekleştirmiştir. İngiltere' de açık artırmaya ilişkin ilk kanun 1845' de Sir Robert Peelin teşebbüsüyle çıkarılmıştır. 

Satışı gerçekleştiren aracıların ruhsat almaları, satış yerleri, hileli işlemlerin cezalandırılması, alıcının vazgeçme olasılığına karşı teminat yatırma usulü, satış kurallarının önceden açıklanması, sahibinin malı satıştan geri çekebileceği haber yasalarla düzenlenmiştir. 

Cebri ve serbest açık artırma: Açık arttırma, serbest veya cebri olabilir. 

Cebri açık artımla, kanun otoritesine ya da idari karara dayanarak mülkiyet hakkının el değiştirmesi­ni sağlayan bir satış türüdür. Gümrüklerde kalmış, icraya verilmiş ya da müsadere edilmiş malların açık artırmaya çıkarılması cebri satışlara birer örnektir. Sahibi belli olmayan bulunmuş mallar ile kamu malları da açık artırmayla satılabilir. 

Sahibinin kendi rızasıyla açık artırmaya çıkardığı malların satılması, serbest satıştır. Serbest satışlar özel aracı firmalar ya da kamu işletmeleri tarafından yürütülebilir. Paris'teki Hotel Drouotve İstanbul'da­ki Sandal Bedesteni, aracı kamu işletmelerine örnektir. Kamu işletmeleri hükümet organlarına ya da mahalle idarelere bağlı olabilir. Resmi, yan resmi veya bağımsız bir statüyle işletilebilir. Kamu işletmeleri aracılığıyla yapılan satışı maliyeti nispeten ucuzdur. Açık artırma piyasa fiyatı çok değişik olabilen ve bekletilmeden satılmak istenen mallar için uygun bir satış türüdür.

Balık, sebze, tütün, çay hayvan derileri ve çiçekler, açık arttırmayla satılması çok kez tercih edilen mallardır. Sanat yapıtları, antikaları "ikinci el" mücevherler, halılar, biblolar değerli mobil ye ve pul koleksiyonları ile gayrimenkullerin açık artırma ile daha kısa zamanda ve daha iyi fiyatla satılması mümkün olmaktadır. Satıştan iyi fiyat elde edilebil­mesi, alıcıların ilgisine bağlıdır. Alıcıların ilgisi, her şeyden önce satıştan bilgi edinmelerini sağlamakta mümkündür.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri