Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avrupa Birliği Petrol Üretimi ve Tüketimi Potansiyeli ile Avrupa Petrol Politikaları

Petrol, hem arz güvenliği hem de fiyat riski dolayısıyla Avrupa Birliği'nin her zaman ilgi duyduğu ve politika geliştirdiği bir enerji kaynağı olmuştur. Topluluk düzeyinde petrolün stoklanması ve etkin kullanımım teşvik etmek amacıyla politikalar geliştirilmektedir. Bununla beraber topluluk üyesi ülkelerde petrole bağımlılık, etkin düzenlemeler ve vergilendirme gibi araçlarla, talebin azaltılması ve kaynakların çeşitlendirmesi gibi yöntemlerle azaltılmaya çalışılmaktadır.

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde gelecekte petrol ihtiyacının, uygulanan çeşitlendirme politikalarına rağmen önemli Ölçüde azalmayacağı ve petrolün birincil enerji kaynağı konumunu sürdüreceği tahmin edilmektedir

Avrupa Birliği Petrol Üretim ve Tüketim Potansiyeli

Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen petrol ithalatının %45 Ortadoğu ülkelerinden sağlanmaktadır. Avrupa Birliği enerji politikalarının bugünkü seyrinde sürdürülmesi halinde 2000 yılında %41 olan petrol talebinin 2030 yılında %38'e çekilmesi beklenmektedir.

Avrupa Birliği Ülkeleri Petrol Rezervleri (Bin Milyon Varil)

ÜLKE ADI

2007 YILI SONU REZERV MİKTARI

2008 YILI SONU REZERV MİKTARI

2009 YILI SONU REZERV MİKTARI

DANİMARKA

1,1

0,8

0,9

İTALYA

0,9

0,8

0,9

ROMANYA

0,5

0,5

0,5

İNGİLTERE

3,4

3,1

3,1

Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.bp.com. Erişim 20.06.2010

Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinden sadece Danimarka, İtalya, Romanya ve İngiltere petrol rezervlerine sahiptir. Bu ülkeler içerisinden en fazla rezerve sahip olan ülke İngiltere'dir. 2008 yılı rezerv miktarı ile karşılaştınldığında İngiltere'deki petrol rezervlerinin 2009 yılında korunduğu görülmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam petrol rezervi 2009 yılında 2008 yılı verilerine göre %2,1 oranında artış göstermiştir. Dünya üzerindeki toplam tespit edilmiş petrol rezervi içerisindeki payı 2009 verileine göre %0,5 olarak gerçekleşmiştir.49

Avrupa Birliği Ülkeleri Petrol Üretimi (Bin Varil Günlük)

ÜLKE ADI

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

DANİMARKA

363

348

371

368

390

377

342

311

287

265

İTALYA

95

86

115

116

113

127

120

122

108

95

ROMANYA

131

130

127

123

119

114

105

99

98

93

İNGİLTERE

2.667

2.476

2.463

2.257

2.028

1.809

1.636

1.638

1.526

1448

Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.bp.com. Erişim 20.06.2010.

Avrupa Birliği Ülkeleri Petrol Üretimi (Milyon Ton)

ÜLKE ADI

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

DANİMARKA

17,7

17

18,1

17,9

19,1

18,4

16,7

15,2

14

12,9

İTALYA

4,6

4,1

5,5

5,6

5,5

6,1

5,8

5,9

5,2

4,6

ROMANYA

6,3

6,2

6,1

5,9

5,7

5,4

5

4,7

4,7

4,5

İNGİLTERE

126,2

116,7

115,9

106,1

95,4

84,7

76,6

76,8

72,2

68

Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından gerçekleştirilen günlük petrol üretiminin %30'u İngiltere tarafindan gerçekleştirilmektedir. İngiltere'yi %5 ile Danimarka ve %2 ile İtalya takip etmektedir. Toplam petrol üretimi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde 2009 yılında %6,1'lik bir azalışla günlük 2.082 bin varil olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı verilerine göre üretim dünya toplam üretiminin %2,6'sı olarak gerçekleşmiştir.

Petrol rezervine sahip Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yıllık petrol üretim değerleri göz önünde bulundurulduğunda 2000 yılından itibaren en büyük rezerve sahip İngiltere'nin petrol üretiminin %42 oramnda azaldığı görülür. Bu durum Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından petrole olan bağlılığın dolayısıyla oluşan arz riskinin azaltılması ve yönetilebilir bir seviyeye çekilmesi açısından Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafindan uygulanan politikalara uygun bir gelişmedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam petrol üretimi 2009 yılında 2008 yılı verilerine göre %6,1 oramnda azalmış ve 2009 yılında dünya üzerindeki toplam petrol üretiminin %2,6'sını gerçekleştirmişlerdir.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından gerçekleştirilen günlük petrol tüketim verileri incelendiğinde toplam günlük tüketimin %17'sinin, Avrupa Birliği'nin büyük ekonomilerinden Almanya tarafindan gerçekleştirildiği görülmüştür. Almanya'yı %13 ile Fransa takip etmektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri