Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çin'in Petrol Üretimi, Tüketimi ve Çin Petrol Politikaları

Çin Petrol Tüketimi (Milyon Ton)

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ÇİN

223,6

227,9

247,4

271,7

318,9

327,8

347,7

364,4

380,3

404,6

2000 yılından günümüze kadar gerçekleşen petrol tüketim verileri dikkate alındığında Çin tarafından tüketilen petrol miktarının 2008 yılında 2000 yılı verilerine göre %68 oranında artış gösterdiği görülmektedir. Yıllık olarak tüketilen petrolün artış trendi incelendiğinde 2001 yılında %1, 2002 yılında %8, 2003 yılında %9 olarak gerçekleşen artış değerleri karşımıza çıkmaktadır. 2004 yılında ise artış, trendin en büyük değeri olan %17 olarak- gerçekleşmiştir. 2004 yılından sonra büyüme grafiği gerileyen tüketim 2005 yılında %2, 2006 yılında %5, 2007 yılında %4 ve 2008 yılında %3'Iük bir artış göstermiştir. 2008 yılı verileri ile karşılaştırıldığında 2009 yılı petrol tüketminin %6,7 oranında artış gösterdiği görülmüştür. Çin'in gelişen ekonomisi ve artan nüfusunun artışa büyük etkisi söz konusudur. Bununla birlikte Çin dünya petrol tüketiminin % 10,4'ünü gerçekleştirmektedir.

Ürünlere Göre Çin Petrol Tüketimi (Bin Varil/Günlük)

ÜRÜN TÜRÜ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

HAFİF DAMITILMIŞ ÜRÜN

1270

1256

1352

1489

1673

1776

1853

1983

2175

ORTA DEĞERDE DAMITILMIŞ ÜRÜN

1590

1669

1791

1945

2285

2528

2723

2879

3178

MAZOT

775

780

792

88

956

904

938

892

716

DIGER PETROL TÜREVLERİ

1136

1167

1352

1489

1858

1777

1867

1988

1930

TOPLAM

4772

4872

5288

5803

6772

6984

7382

7742

7999

Çin tarafından gerçekleştirilen günlük petrol miktarı kullanılan petrol türevi ürünlere göre incelendiğinde 2008 yılında 2000 yılına göre %68 oranında artış göstermiştir. 2008 yılı verilerine göre tüketimde en büyük pay %39 ile sanayide yaygın olarak kullanılan orta değerde damıtılmış petrol türevindedir. 2000 yılı ve 2008 yılı kullanım verileri karşılaştırıldığında yine en büyük kullanım artışının %99 ile bu ürün grubunda gerçekleştiği görülmektedir.

Çin Rafineri Kapasitesi (Bin Varil/Günlük)

 

2000

200

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

RAFİNERİ KAPASİTESİ

5.407

5.643

5.479

5.487

6.289

6.587

7.029

7.511

7.812

8.635

Çin rafineri kapasitesi, petrol talebi ile birlikte 2000 yılından günümüze düzenli olarak artış göstermiştir. 2008 yılında Çin petrol rafinerisi kapasitesi %42'lik bir artışla günlük 7.732 bin varil olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılında, 2008 yılı verileri ile karşılaştırıldığında %10,5'luk bir artışla 8.635 bin varil olarak gerçekleşmiştir. 2009 yılı verilerine göre Çin dünya üzerindeki toplam rafineri kapasitesinin %9,5'ine sahip bulunmaktadır.

Gelişen ekonomisi ve bu ekonomik gelişme hızının gerekliliklerinden biri olan yüksek düzeydeki enerji talebi Çin hükümetlerini enerji politikaları açısından çeşitliliğe sahip ve arz güvenliği olan enerji kaynaklarına yönetmiştir ve enerji politikalarının bu dinamikler çevresinde şekillenmesine yol açmıştır. Gerçekleştirilen riskin dağıtılması ve enerji kaynaklan açısından farklılaştırmanın sağlanması çalışmalarına rağmen petrol Çin devletinin halen öncelikli enerji kaynağıdır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri