Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etkinlik Nedir, Ekonomik Etkinlik (Yeterlilik Derecesi) 

Etkinlik genel anlamda bir faaliyet, hareket yada davranışın, olanaklı olduğu kadar, yöneltilmiş bulunduğu amaca ulaşma derecesidir. Diğer bir deyişle amaca ulaşmada yeterli olup olmadığını gösteren bir ölçüttür. 

İşletme açısından etkinlik; işçilik, hammadde, malzeme ve diğer girdilerin işletme içinde saptanan amaçlar doğrultusunda ne denli etkin yada yeterli kullanıldığını gösteren bir değerlendirme kriteridir. Et­kinlik, bir işletmenin üretim faktörleri yada üretimin kendisi için önceden saptadığı programın gerçekleştirilme derecesini gösterir. Diğer bir deyişle fiili (gerçekleşen) performans, önceden saptanan standart (olması gereken) performans ile karşılaştırıldığında gerçekleşen   performansın  standart  performansa  ne  ölçüde yaklaşıp

yaklaşmadığını gösterir. Etkinlik yada yeterlilik derecesi aşağıdaki eşitlik ile belirlenebilir. 

Etkinlik  =    Standart performans (değer) 
                  Gerçekleşen (fiil)   Performans 

Bunu basit bir örnekle açıklamak istersek; bir işin yapılmasında standart sürenin 2 saat olduğunu, fakat uygulamada bu işin 3 saatte gerçekleştiğini varsayalım. Yukarıdaki eşitliğe göre etkinlik derecesi.

Ekinlik =   2     =  0.66 yada % 66'dır.
               3

Buna göre işin yeterli derecede etkin olmadığı sonucuna varılabilir. Et­kinlik oranının "1" değerinin altında kalması, faaliyetin istenildiği ka­dar yada kendinden beklenildiği gibi gerçekleşmediği anlamına gelir. Yeterli yada etkin bir performans için amaç, etkinlik oranının "1" değerine ulaşmasıdır. 

Etkinlik ölçümü, işletmenin nerede olduğunu görmesini olanaklı kılar. Eldeki girdilerden ne denli iyi biçimde çıktı üretileceğini göstermesi yanında, mevcut kapasitenin kullanılma değerine ilişkin bir gösterge temin eder.

Etkinliğin arttırılması, işletme çıktılarının olanaklı olan tüm yol­lardan (ekonomik, sosyal, teknolojik v.b.) en yüksek düzeye çıkarılmasını amaçlar. Çıktıların ekonomik ve teknolojik yollardan en yüksek düzeye ulaştırılması etkinlik kadar verimliliği de arttırır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri