Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türk Otomotiv Endüstrisi’nde Araç Tiplerine Göre Üretim Adetleri (1965–2009) 

Yıllar

Otomobil

Kamyon

Kamyonet

Otobüs

Minibüs

Midibüs

Traktör

Toplam

1965

60

2.350

300

122

1.199

0

6.419

10.450

1970

3.660

6.041

4.395

806

1.099

4

7.518

23.523

1975

67.291

14.670

18.489

1.284

5.222

239

32.365

139.560

1980

31.529

8.308

7.322

1.101

2.150

491

16.936

67.817

1985

60.353

18.162

7.888

1.637

7.397

2.191

37.830

135.458

1990

167.556

16.933

10.553

1.689

7.898

4.288

30.098

239.015

1995

233.412

19.759

16.808

1.279

7.645

3.537

44.068

326.508

2000

297.476

28.348

68.807

4.213

20.597

11.506

37.434

468.381

2001

175.343

6.683

76.672

2.501

6.486

3.000

15.052

285.737

2002

204.198

12.295

116.872

2.684

6.139

4.377

10.652

357.217

2003

294.116

19.041

195.606

4.490

13.625

6.794

29.778

563.450

2004

447.152

31.790

301.563

4.839

28.161

9.903

40.665

864.073

2005

453.663

37.227

349.885

5.406

26.162

7.109

36.527

915.979

2006

545.682

37.026

369.862

6.019

20.728

8.263

38.841

1.026.421

2007

634.883

34.544

391.737

6.946

21.999

9.305

33.518

1.132.932

2008

621.567

36.800

449.434

7.526

21.123

10.660

24.807

1.171.917

2009

510.931

8.246

330.044

5.931

11.829

2.624

14.861

884.466

Kaynak: OSD, 2009a: 20

Türkiyede Üretilen Araç Tipleri ve Yıllara Göre Sayıları

Tablo’da taşıt araçları bazında Türk Otomotiv Endüstrisi’ne ait üretim miktarları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde otomotiv endüstrisinin kurulduğu ilk yıllarda traktör üretiminin diğer taşıt araçlarına göre çok daha fazla olduğu; dönem ilerledikçe de traktör üretimindeki artış hızının yavaşladığı ve 2000’li yıllarla birlikte de azalış trendine girdiği görülmektedir. Bu da Türk Ekonomisi içinde tarım sektörünün öneminin azaldığının bir belirtisi olabilmektedir. 1980’li yıllara kadar traktör yoğun bir üretim bileşeninin olduğu endüstride, 1980’li yıllarla birlikte otomobil yoğun üretim hakim olmaya başlamıştır. Bununla birlikte taşıt araçları üretimi, kriz dönemleri dışında yıldan yıla sürekli artış göstermiştir. 2008 yılına gelindiğinde ise, artış hızının yavaşladığı ve 2009 yılında üretimin önemli bir azalış gösterdiği görülmektedir. 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan bu gelişme, küresel finansal krize bağlı olarak satın alma gücünde oluşan azalmanın üretim ekseninde meydana getirdiği azalıştan kaynaklanmaktadır. 

Ekonomik canlılığın olduğu dönemlerde artan talebin karşılanması için üretim miktarları artış göstereceğinden endüstriyel anlamda kapasite kullanım oranları yüksek seviyelerde olabilecektir. Ancak durgunluğun olduğu kriz dönemlerinde satın alma gücünde yaşanabilecek azalma karşısında firmaların üretimlerini kısmaları, kapasite kullanım oranlarının düşük seviyelerde seyretmesine neden olabilecektir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri