Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forex Piyasasında Ekonomik Göstergelerin Dolar'a Etkisi 

Analiz yöntemlerinde kullanılan diğer bir intikatör ise bir ülkenin ticaret dengesi olarak gösterilebilir. Ticaret dengesine bakarken ülkenin bir önceki aya göre ihracat ve ithalat rakamları arasındaki farklar incelenmektedir. İhracat, GDP'nin büyümesine katkıda bulunur; yüksek ithaller talepdeki büyümeye kıyasla üretimdeki artışın azaldığını ifade eder. İthalattaki ani artış, tüketici talebinin yerel ekonominin baş edebileceğinden daha fazla büyüdüğünü de gösterebilir. İhracata göre ithalattaki uzun dönemli artış yerel üreticilerin rekabetinde bir düşme anlamina gelebilir. İhraçtan daha fazla olan ithalat Exchange-rate sorunlarına da yol açabilmektedir.

Aşşağıdaki tabloda dataların ABD doları örnek gösterilerek para birimine ne şekilde etkide bulunduğu gösterilmiştir. 

Ekonomik Göstergelerin Dolara Etkisi

GNP Gayrisafi Milli Hasılanın artması veya düşmesi

Artışı ile Strong (+) $ Düşüşü ile Weak    (-)   $

3 ayda bir

çıkar.

(3., 6., 9. ve 12.

Aylarda)

Ayın 21 ile 30'u arasında açıklanır.

Non-farm payroll Tarım dışı istihdam

Strong (+) $ Weak    (-) $

Aylık

Her ayın ilk Cuma günü

Retail Sales Perakende Satışlar

Strong (+)   $ Weak    (-)   $

Aylık

Her ayın 11 ile 24 'ü arasında açıklanır.

Industrial Production Endüstriyel Üretim

Strong (+)   $ Weak    (-)   $

Aylık

Her ayın 14 ile 17'si arasında açıklanır.

Capacity Utilization Kapasite Kullanım Oranı

Strong (+) $ Weak    (-) $

Aylık

Her ayın 14 ile 17'si arasında açıklanır.

indicators

Öncü Göstergeler

endeksi

Weak    (-) $

Aylık

 

Construction

Spending

İnşaat Harcamaları

Strong (+) $ Weak    (-) $

Aylık

Birinci iş gününde açıklanır.

Car Sales Araba Satışları

Strong (+)   $ Weak    (-)   $

Her 10 günde bir çıkar.

3 iş günü geçtikten sonra açıklanır.

Unemployment Rate İşsizlik Oranı

Weak    (+) $ Strong   (-) $

Aylık

Her ayın 1 ile 7'si arasında açıklanır.

PPI (Products Price Index)

Üretici Fiyat Endeksi

Uncertain

Aylık

Her ayın 9 ile 16'sı arasında açıklanır.

CPI (Consumer price İndex) Tüketici Fiyat Endeksi

Uncertain

Aylık

Her ayın 15 ile 21'i arasında açıklanır.

Trade Deficit Ticaret Açığı

Weak   (+) $ Strong (-) $

Aylık

Her ayın 20 ile 27'si arasında açıklanır.

Faiz Kesintisi

Weak (-)   $

Aylık

Her ayın 20 ile 30'u arasında açıklanır.

Kaynak:  Rahşan Atakan, Forex ve Türkiyedeki Durumu,Marmara Üniversitesi Muhasebe Finansman Dergisi Sayı 6, 1997, s. 117 

Temel verileri incelediğimizde dolara etkisinin doğru orantılı olduğu görülmektedir. Öte yandan, piyasa her zaman temel veriler doğrultusunda hareket etmez ve beklenen değerin tersi geldiğinde piyasa olumsuz tepki verebilir. 

Teknik Analiz 

Teknik analiz, fiyat, hacim, indikator gibi verileri kullanarak gelecekteki fiyat trendlerini belirlemek amacıyla, piyasa hareketlerinin çalışılmasıdır.

Tekniksel yaklaşımın 3 dayanağı bulunmaktadır. 

a-Tüm değişkenler piyasa fiyatına yansır. b-Fiyatlar trendlerle hareket eder. c-Tarih kendini tekrarlar.

a-Piyasa hareketi herşeyi hesaplar

Bu cümle, teknik analizin yapı taşını oluşturmaktadır. Teknik analizci, belli başlı temel maddeler bunun yanında politik, psikolojik ve diğer olaylar gibi fiyatı etkileyen herşeyin o piyasanın fiyatına yansıdığına inanır. Bu yüzden, fiyat hareketi incelenmesi, gerekli olan tüm değişkenleri kapsamaktadır. 

Bütün teknisyenlerin iddia ettiği, fiyat hareketinin arz ve talebi yansıttığıdır. Eğer talep arzı geçerse, fiyatlar yükselir. Eğer arz talebi aşarsa fiyatlar düşer. Bu hareket, tüm ekonomik ve temel tahminlerin yapısını oluşturur. Tablolar kendi başlarına piyasaların aşağı ya da yukarı çıkmasına sebep olmazlar. Sadece düşüşe ve yükselişe eğilimli piyasayı yansıtırlar. 

Kural olarak, tabloyu yapanlar fiyatların niye yükseldiği yada düştüğüyle ilgilenmezler. Sıklıkla, fiyat trendlerinin erken aşamalarında ve kritik noktalarda, kimse piyasanın belirli bir yönde hareket ettiğini bilemez. Teknik yaklaşım, zaman zaman iddialarında basitleştirici olsa da, bu mantığın arkasındaki ilk önerme piyasaların her şeyi hesapladığıdır. Eğer piyasa fiyatlarını etkileyen herşey piyasa fiyatına yansıyorsa, o zaman piyasa fiyatı çalışılması gereken bütün verileri içinde bulunduran bir yapıya sahip demektir. Fiyat grafiklerinin ve destekleyici teknik indikatörlerin çalışılmasıyla, tabloyu hazırlayanlar, piyasanın ne tarafa doğru gideceğini söylemesine izin verirler. Tabloyu hazırlayan, tam anlamıyla piyasayı önceden tahmin etmeye çalışmaz. Teknik araçların hepsi tabloyu hazırlayana, piyasa hareketlerinin çalışılmasında yardımcıdır. Teknik analizciler piyasaların aşağı yukarı hareketlerde olmasının sebepleri olduğunu bilirler ancak teknik analizin, tahmin sürecinde sebeplerden daha önemli olduğunu düşünürler.

b- Fiyatlar trendlerle hareket eder; 

Trend konsepti teknik yaklaşımda temel bir kavramdır. Burada yine, piyasaların trend yaptığı önermesi kabul edilmeden analiz etmenin hiçbir anlamı yoktur. Fiyat hareketlerini tablolamanın amacı, trendleri gelişimlerinin erken döneminde belirlemektir. Bu yaklaşımda  kullanılan teknikler trend  takip  edicidir,   yani   amaçları,   varolan  trendleri belirlemek ve takip etmektir.

Fiyatların trendlerle hareket ettiği önermesinin doğal bir sonucu ise, hareket halindeki trendin, geriye doğru dönmektense devam etmeye yönelik olmasıdır. Bu, Newton'un ilk hareket teorisinin adaptasyonudur ve bu doğal sonucu söylemenin bir başka yolu da, hareket halindeki trendin geri dönüşüne kadar aynı doğrultuda devam edeceğidir. 

c-Tarih kendini tekrarlar; 

Teknik analiz yapısının çoğu ve piyasa hareketinin çalışması insan psikolojisiyle alakalıdır. Örneğin grafiklerdeki bir şekil düzenin 10 yılı aşkın sürede belirlenmiş ve belirli bir resimi ortaya çıkardığını düşünürse, bu resimler piyasanın aşağı ya da yukarı doğru eğilimli olan psikolojısını ortaya çıkarır.185 Teknik analizde bu şekil düzenlerinin geçmişte işe yaramış ve gelecektede aynı şekilde çalışmaya devam edeceği düşünülür. Bunlar insan psikoloisine dayanan çalışmalardır. Bu önermeyi söylemenin diğer bir yolu da tarih kendini tekrar eder ya da geleceği anlamanın geçmişi çalışmaktan geçtiği söylemleridir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri