Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
 Açık Öğretim İktisat
Kamu (Devlet) Maliyesi
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Sigortacılık Konuları
Türkiye İktisat Tarihi
Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


EKONOMİ DÜŞÜNÜRLERİ VE GÖRÜŞLERİ

Adam Smith


İskoçyalı Ekonomist ve Filozoftur.Glasgow Üniversitesinde öğrenim gördü. Çeşitli alanlarda yazıları vardır. En önemlilerinden biri ekonomi yazılarıdır.
Devam...  

David Ricardo


Hollandalı Yahudi bir borsacının oğludur, Londra'da doğdu. Adams'ın Milletler Zenginliği adlı eserini okuduktan sonra iktisat'a ilgi duydu. Devam...  

Jean Bodin


Fiyat artışlarının nedenleri üzerinde durmuş ve üç değişken saptamıştır.    Devam...   

David Hume


Mülkiyetin temelinin çalışmak olduğunu savunmuştur. Dış satıma devletin karışmaması gerektiğini ileri sürmüştür.   Devam...

Richard Cantillon


İrlanda kökenli bir aileden gelmiş, Paris'te başarılı bir bankacı olarak ün yapmıştır. Devam...

John Mill


İngiliz Filozof ve Siyaset Bilimci, 19. yüzyılda liberal düşüncenin önemli temsilcilerindendir.Jeremy Bentham'ın Faydacılık akımını savunmuştur. Devam...

Eli Heckscher


İsveçli iktisatçı ve tarihçi 1919 tarihinde Gelir Dağılımı Üzerine Dış Ticaretin Etkisi adlı makalesi  önemlidir. Devamı...

John Locke


Dolaşımdaki para miktarının piyasada bulunan malların değer olarak fiyatına eşit olduğunu savunmuştur. Devam...  

Baptist Say


Fransız Ekonomist "Pazar Yasası" isim verilen yasa ile tanınmıştır. Özel Kesimi savunan Say, Devletin uygun çevre yaratması gerektiğini savunmuştur. Devamı...

Robert Malthus


Malthus'a göre zenginliğin artışı, üretimin tüketimden fazla olmasına bağlıdır.    Say'in Pazar Yasasını Kabuletmemektedir.   Devam...
 
İlk Çağlarda Ekonomi Düşünceleri (İbraniler, Yunanlar, Platon, ,Aristo, Romalılar)
Orta Çağda Ekonomi Düşünceleri (Liberal Öğreti)
Merkantilizm ve Ticari Kapitalizm (İngiliz, Alman, İspanyol, Fransız Merkantilizmi)
Quesnay ve Fizyokrasi (Fizyokrat Öğretinin Esasları)
Klasik Ekonomi Düşüncesi (Adam Smith Öğretisi)
Karamsar Klasik Ekonomistler (Robert Malthus, Davit Ricardo)
Liberal Öğretiye Karşı Sosyalist Akımlar ve Bilimsel Sosyalizm
Liberalizm Karşısında Ulusal Ekonomi (Himayecilik - Koruyuculuk) Tezi
Çağdaş Ekonomik Düşünceler ve J.M. Keynes
İyimser Klasik Fransız Okulu

David Ricardo ve Karl Marx

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005