Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advalorem Nedir, Advalorem Vergiler

Advalorem vergi esasına göre vergilendirme, ithal edilen maldan alınan Gümrük Vergisi’nin malın değerine göre belirlenmesidir. Örneğin televizyonun ithal fiyatı üzerinden %50 Gümrük Vergisi alınması ad valorem nitelikte bir vergidir. Ad valorem vergiler malın değeri yerine ağırlığını, fizik özelliklerini ve diğer miktar ölçülerini temel alan spesifik gümrük vergilerinin tam karşıtı bir sistemdir. Örneğin ithal edilen her bir televizyon için 50 YTL Gümrük Vergisi alınması spesifik vergilere bir örnek oluşturur. 

Ad valorem tarife sisteminde bütün mal çeşitlerine tek bir vergi oranı uygulanmaz. Örneğin fiyatı aynı olan bir kamyon ile bir traktörün Gümrük Vergileri farklı olabilir. Ad valorem gümrük vergilerinin tercih edilmesinin nedenleri şöyle sıralanır: 

a)      Ad valorem sisteminde vergi geliri ithal malın değerine bağlı olduğu için mal fiyatlarındaki artış devlet gelirini olumlu yönde etkiler

b)      Malın kalitesi ve fiyatı arasında ilişki bulunduğundan bu sistem vergi adaletine daha uygun görünmektedir.

c)   Ad valorem sistem yerli ürünlerin hangi ölçüde korunduğunu hesaplamak ve gümrük veriminin korumacı fonksiyonunu ölçme olanağını kolaşlaştırmaktadır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri