Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faiz Politikası, Merkez Bankası Faiz Politikası

 Herhangi bir piyasada ya fiyat ya da miktar kontrol edilebi­lir. Fiyat kontrol edildiğinde miktar piyasada belirlenir. Miktar kontrol edildiğinde fiyat piyasada oluşur. Hem fiyat hem de mik­tar kontrol edilemez. Kontrol edilmeye çalışıldığında ya karaborsa (kıtlık) olur ya da talep edilmeyen mal birikimi oluşur. 

Para piyasaları diğer piyasalardan farklı değildir. Merkez ban­kaları açısından da, para piyasalarında ya para miktarını ya da paranın fiyatı olan faiz oranını kontrol etmek mümkündür. Merkez bankaları para arzını değil de> faiz oranını kontrol etmek istediğin­de, uygulanan politikaya faiz politikası denir. 

Faiz politikası uygulandığında merkez bankaları para arzının kontrolünü bırakırlar. Kontrol etmek istedikleri faiz oranında pa­ra arzının ne olacağı piyasadaki para talebine göre belirlenir. Para talebindeki oynaklık merkez bankalarının faizi kontrol ettiği or­tamda para arzında oynaklıklara neden olur. Aynı şekilde, merkez bankalarının para arzını kontrol ettiği durumlarda, para talebinde­ki oynaklık faizlerde oynaklığa neden olur. 

Para piyasasında oluşan faiz oranının yatırım harcamaları da­hil Önemli ekonomik kararları etkileyen bir değişken olması merkez bankalarını faiz oranlarını belli bir istikrara kavuşturmaya yöneltmiştir. Bu nedenle, merkez bankaları özellikle son yirmi yıldır faiz politikasına özel bir önem vermektedir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri