Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İkinci En İyi Teoremi

Tam rekabetin bütün ekonomiye egemen olmadığı durumların incelenmesini konu edinir. Diğer bir tanımla, tam rekabet dengesinde gerçekleşmesi umulan ekonomik durumun meydana gelmemesi halidir. 

Teorinin en önemli sonucu şu şekilde özetlenebilir. Ekonominin bir kısmı örneğin, monopolün mevcut olmasından dolayı tam rekabet denge pozisyonuna erişemiyorsa, ekonominin diğer sektörlerinde tam rekabet denge pozisyonu optimal olmayabilir. Bu şartlar altında optimalite, ekonominin diğer sektörlerinden tam rekabet pozisyonun­dan sapma gösteren pozisyonların benimsenmesini gerektirir. 

RG. Upsey ve K. Lancaster tarafından öne Sürülen bu teorem, millileştirilmiş sanayilerde fiyatlandınna sorunu ve dış ticarette optimum gümrük tarifeleri açısından önemli bazı sonuçlar yaratmıştır: Millileştirilmiş Sanayilerde marjinal maliyete göre fiyatlandırma yapmamak gerekmektedir. Serbest ticaret ise optimum bir politika sayılmamalıdır. 

İkincil İstihdam

Belirli bir yatırım miktarın doğrundan yarattığı istihdama "birincil istihdam " denilmektedir. Birincil istihdam kapsamındaki kimselerin harcam8lann­dan oluşan ek istihdama "ikincil istihdam" denir. Yeni bir karayolu için belirli bir yatırım yapıldığını varsayalım: Karayolu inşaatında 1000 işçi iş bulmuş­tur. Ancak karayolunda kullanılan malzemenin yapı­mında 1200. ilave işçi kullanılmıştır. Bunların gelirlerinin yarattığı ek talep, tüketim mallan sanayi­lerinde 800 ilave işçinin iş bulmasına yol açabilir. Böylelikle 1000 işçiye istihdam sağlayan bir yatırım, yaratığı dolaylı etkilerle beraber 3000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Toplam istihdam artışı, ilk baştaki istihdam artışının üç katı olmuştur. İstihdam çarpanı bu örneğimizde 3'tür.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri