Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Talep Nedir, Talep Eğrisi ve Kayması

Satın alma gücü ile desteklenen isteğe talep denir. Bu tanımdan anlaşılmış olacağı üzere, talep ve istek farklı kavramlardır. Bir isteğin talep olarak nitelendirilebilmesi için, o isteğin yeterli satın alma gücüyle desteklenmesi gerekir. Örneğin bir bireyin 1 kilo portakal elde etmeye yönelik isteğinin talep olarak nitelendirilebilmesi için, o tüketicinin 1 kilo portakal satın almak için gerekli paraya sahip olması gerekir. İktisatçılar satın alma gücüyle desteklenen isteği, efektif talep diye nitelendirilir.

Talep fonksiyonu: Talep kavramı bir ürünün fiyatıyla talep edilen miktarı arasındaki bir fonksiyonel ilişkiyi ortaya koyar. Talepten ya da talep fonksiyonundan söz edildiğinde fiyat tek bağımsız değişkendir.

Talepteki Kaymalar

Piyasa analizi belli bir zamanda diğer etmenler değişmezken bir şeyin değişmesi prensibine dayanır. Buna ceteris paribus varsayımı da denir. Talep eğrileri ürünün fiyat dışındaki örneğin gelir gibi, diğer etmenlerin sabit olduğu varsayımına göre çizilmiştir. Eğer bu etmenlerden birisi değişirse yeni bir talep eğrisinin çizilmesi gerekir. O halde bir malın talebi iki yolla değişebilir. 

Talep Eğrisini Kaydıran Etmenler

1.Gelir 

İnsanların geliri arttığı zaman normal olarak talebi artar. Böyle mallara normal ya da üstün mallar denilmektedir. İnsanları geliri arttığı zaman bazı malların talebi azalabilir. İnsanlar daha üstün mallar satın almaya yönelebilir. Buna en güzel örnek halk ekmeği olabilir. İnsanlar geliri yükseldiği zaman halk ekmeği yerine çavdar ekmeğini satın almayı tercih edebilir. Gelir arttığı zaman talebi düşen mallara düşük mallar denir.

2.Diğer Mallar

Herhangi bir malın fiyatındaki bir değişmenin diğer her malın fiyatı üzerinde belli etkisi olacaktır. Eğer bir malın fiyatı yükselirse, tüketici geliri kısıtlanacağından harcamalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaktır. Bir malın fiyatı düşerse, tüketici potansiyel tasarrufuyla bir şeyler yapacaktır.

a.İkame Malın Durumu

Eğer biftek fiyatları yükselirse halk onun yerine piliç etini almayı tercih edecek ve piliç etinin talebi artacaktır. Bir malın fiyatı değiştiği zaman, o malı ikame eden bütün malların talebi aynı yönde değişir.

b.Tamamlayıcı Malların Durumu

Tamamlayıcı mallar birlikte talep edilen mallardır. Tamamlayıcı mallara örnek petrol ve araba, çay ve şeker verilebilir. Şeker fiyatı arttığında çay talebi düşecektir. Yada pantolon fiyatları düştüğünde takım elbise talebi artacaktır.

3.Gelir Dağılımı ve Tüketici Geliri 

Gelir dağılımı değişebilir. Örneğin hükümet vergi politikasıyla geliri zenginden fakire dağıtabilir. Bu durum, ısınma gibi bazı malların talebini arttırırken, otomobil gibi diğer bazı malların talebini düşürür. Öte yandan gelirdeki artış bazı malların talebinde artışa neden olabilir. Böyle mallara normal mal denir. Buna karşılık gelir arttıkça bazı malların talebi azalır. Böyle mallara düşük yada tutulmayan mallar denir. 

4.Nüfus Miktarı

Toplam nüfustaki bir artış muhtemelen birçok malın talebinde bir artışa neden olacaktır. Bu konuda daha anlamlı bir durum nüfusun kompozisyonudur. Nüfusun yaş dağılımındaki bir değişim, örneğin genç nüfusun artması çocuk mamalarının, oyuncakların, okulların, özel dershanelerin talebini arttıracaktır.

5. Zevklerdeki Kayma

İnsanların tercihleri reklamlarla, yeni geliştirilen ürünlerle ya da stillerle değişebilir. Moda olan ürünün talebi artış gösterecektir. Buna karşılık modası geçen malların talebi düşecektir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri