Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türkiye’de 1980 – 2010 Yılları Arası Vergi Dönemi

1980 sonrası değişiklikleri 1980-1994 ve 1995-2010 dönemleri olarak iki dönemde inceleyeceğiz.

1980-1994 Dönemi Vergi Tarihi

12 Eylül 1980–12 Aralık 1983 dönemi askeri yönetim dönemidir. 13.12.1983 tarihinden 12.11.1989 kadar bir partinin tek başına hükümet ettiği (Özal dönemi) bir dönemdir. 1989-2004 ise nispeten istikrarsız koalisyonlar dönemidir. Kasım 1989’dan Aralık 2005’e kadar 13 hükümet kurulmuştur.

Bu dönemin en önemli özelliklerinden biri de Katma Değer Vergisinin (KDV) 1985 yılında uygulamaya konulmasıdır. Katma değer vergisinin 1985 yılında uygulamaya başlaması ile birlikte vergi gelirlerinin GSYİH içindeki payı yükselmeye başlamıştır.

1980-94 Arası Toplam Vergi Gelirlerinin GSMH’ ya Oranları İle Dolaylı ve Dolaysız Vergilerin Bu Oran İçindeki Payları

Yıllar

Vergi Hâsılatı

Dolaysız Vergiler

Dolaylı Vergiler

1980

14,3

8,9

5,4

1983

13,6

7,5

6,1

1984

11,2

5,9

5,3

1985

12

4,7

5,2

1986

14,1

5,7

8,4

1987

16

6,9

9,1

1988

15,2

6,3

8,9

1989

15,6

6,7

8,9

1990

16,6

6,8

9,8

1991

17,8

7,4

10,4

1992

18,1

7,4

10,7

1993

19,2

7,6

11,6

1994

19

8,2

10,8

Dönem başında toplam vergi yükü %14,3 iken bunun %8,9’luk kısmı dolaysız vergi geri kalan %5,4’lük kısmı ise dolaylı vergilerden oluşmaktaydı. Yani toplam vergi gelirlerinin %62’si dolaysız, %38’i de dolaylı vergilerden meydana gelmekteydi. 1985’e kadar yaşanan gelişim bu iki verginin toplam vergi gelirleri içindeki paylarının birbirlerine yaklaşması şeklinde olmuştur. 1985’de dolaylı vergiler, toplam vergilerin GSMH’ya oranı açısından dolaysız vergilerin %0,5 puan üstüne çıkmıştır. 1977 yılında başlayan dolaysız vergilerin dolaylı vergileri yakalayıp geçmesi 1985’de tersine yaşanmış ve dolaylı vergiler tekrar dolaysız vergilerin üzerine çıkmıştır. Bu tarihten sonra 1994’e kadar olan döneminde önemli sayılabilecek değişiklikler olmamıştır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri