Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yetki Nedir, ve Sorumluluk Ne Demektir 

Yetki ve Sorumluluk 

Biçimsel örgüt yapısı, yetki ve sorumluluk kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Bir örgüt yapısında ister yönetici ve isterse de yönetilen durumunda olsun tüm işgörenlerin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi gerekir.

Yetki: Yönetsel makamlara verilmiş bir erk ya da gücün ifadesidir. Buradan hareketle yetki, saptanan amaçlara ulaşmak için karar verme ve başkalarına iş gördürme hakkıdır. Yönetim aslında, başkalarına iş gördürme faaliyeti olarak tanımlandığına göre yönetim işlevinin yerine getirilebilmesi için yöneticinin yetkiye sahip olması zorunludur. Örneğin eğer bir işletmenin sahibi, genel müdürü, müdürü ya da bir bölümün şefi iseniz; size bağlı işgörenleri yönlendirmek, çalıştırmak yetkisine ya da hakkına sahip olmanız gerekir. Eğer size bağlı olanlar sizin talimat ya da direktiflerinize uymazsa ya da sorum­luluklarını yerine getirmezse; onları çeşitli biçimlerde cezalandırabilir ve hatta işten el çektirebilirsiniz. 

Sorumluluk: Bir kişinin kendisine verilen iş ve görevleri yap­ması için o kişiden hesap sorulabilmesi ya da o kişinin kendisine verilen faaliyetleri başarma yükümlülüğüdür. Örgüt yapısının her kademesinde görev alan yöneticilerin ya da diğer işgörenlerin yetki ve sorumluluk­ları eşit ve denk olmalıdır. Yetki ve sorumluluğun denkliği, etkili yönetimin temel ilkesidir. Yetkisiz sorumluluk işlerin yapılmamasına, sorumluluk taşımayan yetki de yetkinin kötüye kullanılmasına yol açabilir. 

Yetki İlişkileri 

Bir örgüt içinde değişik tiplerde yetki ilişkileri vardır. Bunlardan en önemlileri: (1) Komuta yetkisi ilişkileri, (2) Kurmay (uzman) yetki­si ilişkileri ve  (3)  Fonksiyonel yetki  ilişkileri'dir. 

Komuta Yetkisi  İlişkileri 

Dilimizde hat ya da emir-komuta yetkisi diye de adlandırılan komuta yetkisi, bir örgütte görülen en temel yetki biçimidir. Bu yetki ilişkisinin en önemli özelliği, örgütün bir kademesindeki yöneticinin bunu izleyen alt yönetim kademesi üzerinde yetkili kılınması ya da yet­kiye sahip olmasıdır. Diğer bir deyişle, komuta yetkisi lişkisi içinde faaliyet gösteren yöneticiler, kendilerini izleyen alt kademelerdeki işgörenleri yani astları ya da bölümleri doğrudan kontrol etmek ve bunlara  emir vermek yetkilerine  sahiptirler.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri