Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İşletmelerde Yönetim 

Yönetim Nedir, Yönetimin Önemi 

Örgütte yönetimle ilgili çaba ve faaliyetleri, yani yönetim işlevlerini üstlenen kişilere yönetici denir. Diğer bir deyişle, yönetici, "örgütün amacına ulaşması için başkalarına iş yaptıran kişilerdir." Yönetim dilinde, yönetici durumunda olanlara ya da başkalarına iş yaptıranlara üst ve işi yapanlara da ast denir.

Bir örgütte, özellikle büyük örgütlerde, yönetim işlevini üstlenen yöneticiler,  örgütün  yönetim   organlarını  oluştururlar.  Yönetim  or­ganlarını  oluşturan  yöneticiler, örgütün  üç ayrı  düzeyinde,  yüksek (tepe)   yönetim, orta   yönetim ve alt   yönetim  kademelerinde  ya da basamaklarında yönetim işlevlerini sürdürürler 

Yönetim Yapısı, Yönetim geliştirme 

1.    Üst    (Tepe)    Kademe    Yönetim    ve    Yöneticiler:   Bu

yönetim düzeyini (basamağını) oluşturan ve aynı zamanda tepe (üst; yöneticiler olarak adlandırılan kişiler arasında yönetim kurulu başka'nı ve üyeleri, genel müdür, genel müdür yardımcısı sayılabilir. Tepe yöneticiler zamanlarının çoğunu ileride sözünü edeceğimiz planlama ve örgütleme işlevlerine ayırırlar. Bu yöneticilerin asal işlevleri; işletmenin amaç, hedef ve politikalarını saptamak ve işletmenin çevresindeki diğer kurumlarla iliş Herini sürdürmektir. 

2.    Orta    Kademe    Yönetim   ve    Yöneticiler:   Daire   ya  da bölüm başkanı, şube ya da bölüm müdürü, bölüm şefi, genel sekreter ve idare amirleri gibi adlarla anılan orta kademe yöneticileri, örgütün değişik departmanlarını (bölümlerini) ve buralarda yürütülen faaliyet­leri koordine etme ya da düzenleme yanında; tepe yönetim ile alt yönetim basamakları arasında köprü görevini üstlenerek iletişimi sağlarlar. Buniar ayrıca işletmenin müşteriler ile ilişki kurması, ham­maddelerin satın alınması, yeni personel ya da işgörenlerin istihdamı ve departmanlardaki işlerin planlanması gibi fonksiyonları yürütürler. 

3. Alt Kademe Yönetim ve Yöneticiler: Bu düzeydeki yöneticiler, günlük faaliyetlerin yürütülmesi için yönetsel işlevi ol­mayan işçileri yönetmekten sorumlu olan gözetmen (nezaretçi), usta­başı, alt bolüm şefleri ve amirlerdir. Bunlar, işletmenin üretim ve pa­zarlama gibi temel işlerinin yürütülmesini planlayan, yönelten ve gözeten yöneticilerden oluşur.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri