Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelişmemiş Ülkeler de Alt Yapı Yetersizliği 

Azgelişmiş ülkelerin özelliklerinden biri de, bu ülkelerde altyapının yetersiz oluşudur. 

Altyapı bir ülkede bulunan; kara ve demiryolları, köprüler, limanlar, barajlar, su kanalları, hava alanları, okullar, hastaneler ve benzerleridir. Altyapı kuruluşları, doğrudan doğruya bir şey üretmemekle birlikte ulusal üretimin tümünü kolaylaştıran donatımlardır. Altyapı kuruluşları olmadan bir ülkenin kalkınması herhalde olanaklı değildir. Tüm gelişmiş ülkeler önce altyapı yaparak kalkınmışlardır. Hatta bu altyapı kuruluşlarından bazıları, bazı ülkelerin kalkınmasında öncü sektör olmuşlardır. Örneğin, altyapı; Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri ile ABD, Kanada ve Rusya gibi ülkelerin kalınmasında böyle etki yapmıştır.

Azgelişmiş ülkelerin bazı kentlerinde ve merkezlerinde, bazı sanayi dalları ve ticaret gelişmiştir. Ancak, bu merkezlerden ülkenin diğer yörelerine kara ve demiryolları ulaşımının bulunmayışı, ya da yetersiz oluşu bu merkezlerde üretilen malların ülkenin diğer yörelerine ulaştırılmasını engeller. Bunun sonucunda, bu sanayi merkezlerinde üretilen malların önemli bir bölümü stokta kalır. Böylece sanayi kuruluşları düşük kapasite ile çalışır ve boş kapasite doğar. Yukarıdaki nedenlerle boş kapasite bulunuşu bu ülkelerin bir özelliği haline gelir. Bunların sonucu olarak da bu kuruluşlar, ya düşük kâr sağlarlar ya da zarar edip kaynak yaratamaz ve yeni yatırım yapamazlar. 

Denize kıyısı bulunan azgelişmiş ülkelerde limanların, gemilerin bulunmayışı ya da yetersiz oluşu, bu merkezlerde üretilen malların denizyolundan ucuza naklini engellediği gibi, transit ticaretten gelir elde edilmesini de engeller. Çünkü, bu durumda mallar, daha pahalı bir ulaşım olan özellikle karayolundan taşınır. Halbuki denizyolu ulaşımı çok ucuzdur. Bu nedenle, denizyolundan yükte ağır, pahada hafif mallar da ucuza nakledilebilir ve limanlarda her türlü mal geçici olarak depolanabilir. 

Azgelişmiş ülkelerde göletler, barajlar ve su kanalları ya hiç yoktur ya da çok azdır Bu sebeple, bu ülkelerde tarım tamamen hava koşullarına bağlıdır. Kuraklık dönemlerinde ise, göletlerden, barajlardan sulama sistemi bulunmadığından, Etyopya ve Somali'de olduğu gibi sırf açlık yüzünden toplu ölümler görülebilir.

Diğer yandan, bu ülkelerde, bir eğitim merkezi olan her derece ve kademedeki okullar ile hasta sağlatma merkezlen olan hastaneler de yetersizdir. Sırf bu nedenlerle, bu ülkelerde işgücü niteliksizdir. İşgücünün niteliksiz oluşu; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışacak nitelikli personelin bulunamayışına, insanların işsiz kalmasına ve toplam ulusal gelir ile kişi başına düşen ulusal gelirin çok düşük gerçekleşmesine neden olur. Hastanelerin yetersizliği ise, insanların hasta bir biçimde çalışıp yaşamalarına, verimin düşmesine, erken ölümlere neden olan bir durum yaratır.

işte altyapı kuruluşlarının yetersizliği, değinilen sorunlar nedeniyle azgelişmişliği sürekli hale getirdiğinden, aynı zamanda geri kalmışlığın da bir nedenidir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Sağlık Bilgileri