Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelişmemiş Ülkelerde Kağıt Üretimi ve Tüketimi 

Kişi Başına Kağıt Tüketimi Azdır 

Azgelişmişliğin özelliği olarak bazan da kişi başına kağıt tüketiminin azlığı gösterilmektedir.

Kağıt, kültürel ve sanayi alanındaki yeri ile insanlığın en önemli ihtiyaç maddelerinden biridir. Bu nedenle, kağıt sanayiinin gelişimi bir ülkenin sanayi ve kültürel gelişmesiyle yakından ilgilidir. Bu yönüyle kağıt tüketimi de bir kalkınma ölçütü olarak kabul edilmektedir.

Kağıt, eğitim başta olmak üzere haberleşme, sanayi ve ticaret alanlarında kullanılmakta ve her geçen gün kağıt tüketimi artmaktadır. 

Çok kağıt tüketen ülkeler gelişmiş, âz kağıt tüketen ülkeler ise geri kalmıştır. Çünkü eğitimin, haberleşmenin en yaygın olduğu ülkeler, çok kağıt ve karton tüketen gelişmiş ülkeler olduğu gibi, yine her çeşit malı kağıt ve karton ile ambalajlayıp satan ve bu nedenle sanayi ve ticaret sektöründe çok kağıt ve karton kullanan ülkeler gelişmiş ülkelerdir. 

Gelişmiş ülkelerde üretilen bir çok mal kağıt ve karton ile ambalajlanıp pazarlanirken, azgelişmiş ülkelerde bu malların çoğu ambalajsız ve düzensiz olarak pazarlanmaktadır. Biri gelişmiş, diğeri azgelişmiş iki ülkeden de alışveriş yapan bir kişi, sadece bu açıdan bile, bu iki ülkenin gelişme düzeylerinin farklı olduğunu anlayabilir. 

Sanayileşmiş pazar ekonomilerinden ABD'de 1992 yılında kişi başına 309 kg, isviçre'de 201 kg kağıt ve karton tüketilmişken, Türkiye'de 21 kg kağıt ve karton tüketilmiştir. Bu tüketim miktarları Türkiye ile aynı gelir grubunda olan Tunus ve Mısır'da kişi başına 12 kg, Suriye'de 1 kg ve düşük gelir grubundaki Hindistan'da 4 kg, Sierra-Leone'de ise 0,2 kg'dır.f) Türkiye bu konuda ileri pazar ekonomilerinden geride bir noktada iken, kendi gelir grubundaki Tunus, Mısır, Suriye'den ve düşük gelir grubundaki ülkelerden iyi durumdadır. 

Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen kağıt tüketim miktarlarının, her 100 kg'lık bölümünün 30 kg/yıl'lık kısmının eğitime ilişkin gereksinmelere, 40 kg/yıl'lık kısmının ise yeterli düzeydeki haberleşme ve  diğer   baskı   işlerindeki  tüketime   ilişkin   olduğu   görüşü   kuvvet kazanmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerde de kişi başına düşen kağıt tüketiminin 30 kg/yıla ulaşması için toplam olarak yılda 100 milyon ton'luk bir ek üretime gereksinme vardır. 

AB ülkelerinden Almanya'da 1992 yılında kişi başına 193 kg, Portekiz'de 87 kg, Yunanistan'da 61 kg kağıt ve karton tüketilmiştir. 

AB ülkelerinin kağıt ve karton tüketimi yıldan yıla artmaktadır. Bu konuda AB ülkeleri Türkiye'den çok ileridedirler ve Topluluğun ortalaması 1989 yılında 145 kg/yıl'dır. 

Türkiye'nin AB ortalamasına yetişebilmesi için eğitim, haberleşme, sanayi ve ticaret alanlarında bilinçli olarak kağıt tüketimini arttırması gerekmektedir. 

Kişi Başına Düşen Kağıt ve Karton Üretimi azdır 

Kültürel kalkınmanın bir göstergesi sayabileceğimiz kağıt üretimi ülkemizde de diğer ülkelere oranla düşüktür. 1986 yılında 148 ülkeyi kapsayan dünya kağıt karton üretiminin 203,1 milyon ton, tüketiminin 202,4 milyon ton olduğu hesaplanmıştır. Türkiye'nin dünya kağıt üreticileri sıralamasında yeri otuzbirinciliktir. 

Sanayileşmiş pazar ekonomilerinden ABD'de 1992 yılında kişi başına 289 kg, İsviçre'de 187 kg kağıt ve karton üretilmiş iken, Türkiye'de 16 kg kağıt ve karton üretilmiştir. Türkiye ile aynı gelir grubundaki Mısır'da kişi başına 3 kg, Suriye'de 2 kg ve düşük gelir grubundaki Hindistan'da 2,3 kg, Bangladeş'te 1 kg kağıt ve karton üretilmiştir. 

AB ülkelerinden Almanya'da 1992 yılında kişi başına 159 kg, Yunanistan'da 30 kg, İrlanda'da 10 kg kağıt ve karton üretilmiştir. 

Kağıt ve karton üretimi konusunda AB'nin en ileri ülkesi kişi başına 185 kg/yıl ile Hollanda'dır. Birliğin kişi başına en az üreten ülkesi ise 10 kg/yıl ile İrlanda'dır. Birlik ortalaması ise 1992 yılında kişi başına 97 kg/yıl'dır. 

Türkiye bu konuda kişi başına, 15,8 kg/yıl üretim ile topluluğun onbirinci sırasındadır ve sadece irlanda'dan iyi durumdadır. Türkiye'de kağıt ve karton tüketiminin %90'ı iç üretim ile, %10'u da dışalım yoluyla karşılanmaktadır. Türkiye'nin artan kağıt ve karton üretimini karşılayabilmesi için, mevcut fabrikalara yeni kağıt fabrikaları eklemesi gerekmektedir. Türkiye'de kağıt üretimi hem özel sektör tarafından, hem de Kamu iktisadi Teşebbüsleri tarafından yapılmaktadır. Kamu İktisadi Teşebbüsleri alanında kağıt ve karton üretimi Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları (SEKA) müesseseleri tarafından yapılmaktadır. SEKA'nın halen kağıt ve karton üreten; Afyon, Aksu, Akdeniz, Balıkesir, Çaycuma, Dalaman, Kastamonu ve İzmit müesseseleri vardır. "1989 yılında SEKA tarafından 530.500 ton kağıt-karton üretimi programlanmış, buna karşılık %69 oranında 367.212 ton kağıt-kârton üretilmiştir." "Kağıt üretiminde KİT'lerin payı %51'dir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Sağlık Bilgileri