Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikleri, Ekonomide Gizli İşsizlik 

Gizli İşsizlik Nedir 

Bir ekonomide bulunan bazı kişiler işsiz sayılmaları gerekirken, bir işyerinde ya da tarımsal köylü işletmeleinde şu ya da bu biçimde bir iş yapar görünebilirler. Ancak, bunlar toplam üretime bir katkıda bulunmazlar. Bunların üretime katkıları ya sıfırdır ya da sıfıra çok yakındır. Gizli işsizlikten, bir ekonomide çalışır göründüğü, hatta yararlı şeyler üretimine yardımcı olduğu halde, üretkenliği sıfır olan insanlar anlaşılır. Yani, bu insanların üretimden çekilmeleriyle üretimde herhangi bir azalma sözkonusu değilse, o ekonomide gizli işsizlik var demektir. "Genellikle azgelişmiş ülkelerde görülen 'gizli işsizliği', bir ekonomide marjinal verimi sıfır olan işçilerin bulunması olarak tanımlamak olanaklıdır." 

Gizli İşsizliğin Bulunduğu Sektörler 

Azgelişmiş ülkelerin özellikle, tarım, ticaret, hizmet sektörleri ile kamu kesimindeki devlet dairelerinde ve iktisadi kamu işletmelerinde gizli işsizlik vardır.

Tarım kesimindeki gizli işsizlik, aile bireylerinden 15 yaşın üzerindeki insanların, o aile işletmesinde kendilerinin işgücüne gereksinme duyulmamasına karşın, onların aile işletmesinde kalarak şu ya da bu biçimde işin bir ucundan tutmaları ya da bir iş yapar görünmeleri biçimindedir. Bunların aile işletmesi içinde kalmaları ne toplam üretimi arttırır, ne de işletmeden ayrılmaları toplam üretimi azaltır.

Ticaret kesimindeki gizli işsizlik ise, bazı insanların sırf yapılacak başka bir iş. olmadığı için, ticaretle uğraşmayı yeğlemeleri biçiminde görülmektedir. Azgelişmiş ülkelerin kentlerindeki her sokak üzerinde, hepsi de kapasite altı çalışan çok sayıda bakkal, manav, kasap, tuhafiyeci, eczane bulunması; böyle olmasına karşın yanında meyve, sebze, tekstil mamulleri, madeni eşya, jilet, tırnak makası vb. gibi malları satan seyyar satıcıların görünmesinin nedeni bu gizli işsizliktir. 

Hizmet kesimindeki gizli işsizlik ise; otel, lokanta, turistik tesis, kahvehane vb. gibi işyerlerinde asgari ücretle gereksiz yere fazla işçi çalıştırılması, bazı kişilerin ek olarak ayakkabı boyacılığı, semt pazarlarında sırt taşıyıcılığı yapmaları biçiminde görülmektedir. 

Kamu kesiminde özellikle de Bakanlıklarda ve diğer devlet dairelerinde gizli işsizlik; bir odada hepsinin işini bir kişinin yapabileceği birden çok kişinin bulunması, yapılacak iş olmadığı için işyerinde kazak, dantel ören bayanların bulunması, akşama değin yalnızca bir iki evrak düzenleyen ya da işe gelseler de gelmeseler de bir şey değişmeyen memurların varlığı biçiminde görülmektedir. 

İktisadi kamu işletmelerinde ise, bu işyerlerinin tam kapasitede çalışmaları halinde bile gerekli olanın üzerinde işçi bulunması biçiminde kendini göstermektedir. Çünkü, azgelişmiş ülkelerde menfaat ve baskı grupları ile politikacıların yardımını sağlamış açık işsizler bu işyerlerine girmiş ve bu iş yerlerinde bir iş yapar görünür hale gelmişlerdir. 

Gizli İşsizliğin Nedenleri 

"Bu çeşit işsizlik, daha çok üretim araçlarının, yani sermayenin ve organizasyonun yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. İnsanların evine, köyüne ve ailesine bağlılığı da bu tür işsizliğin sosyal nedenleri arasında sayılabilir." Örneğin kasabaya, ya da büyük bir kente gittiğinde iyi bir ücretle iş bulabilecek bir insan, ailesine ve köyüne bağlılığı sonucu, kendisine orada gereksinme olmasa dahi, köyünde ya da babasının çiftliğinde çalışmayı tercih edebilir. Böylece aslında marjinal verimi sıfır olan bir kimse ekonominin o kesiminde uzun süre kalabilir. 

Diğer yandan, gizli işsizlik, gizli işsizlik olduğu için vardır. Çünkü bu tür işsizlik ulusal hasılanın az gerçekleşmesine, bu da kişi başına ulusal gelirin ve yatırımların düşük gerçekleşmesine, bu da açılan yeni işyeri sayısı az olacağından tekrar gizli işsizliğe ve düşük ulusal hasılaya neden olan bir kısır döngü yaratır. Ekonominin gelişip, ulusal hasılanın arttırabilmesi için, bu gizli işsizlerin, açılacak yeni işyerlerine kaydırılması gerekiyor.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Sağlık Bilgileri