Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRUPA PARA FONU (EUROPEAN MONETARY FUND-EMF) 

a. Kuruluşu: 

Avrupa para sisteminin kurulmasını öngördüğü bir kuruluş. 1973 Nisan ayında kurulmuştur. Kısa adıyla EMF'nin, Uluslararası Para Fonu (IMF) benzeri faaliyetleri Avrupa'da gerçekleştirmesi amacı ile kurul­ması düşünülmüştür. Yabancı kaynaklarda kısaltılmış şekliyle EMCOF (European Monetary Cooperation Fund) veya FECOM biçiminde geçer. 

Bu kuruluşun Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler arasında para poli­tikalarının koordinasyonunu sağlamak, beliren ekonomik ve mali gereksinmelere göre Avrupa para birimi (ECU) ihraç edip dağıtmak gibi görevleri bulunacaktır. Dış ödeme güçlüğü çeken üye ülkelere kredi sağlaması da beklenen Avrupa Para Fonu, aynı zamanda üye ülke paralarında ECU yaratma görevini üstlenecektir. Avrupa Para Fonu'nun kısa dönemde gerekleşemeyeceği bilindiği için, bu faaliyet­lerin yerine getirilmesi görevi, Avrupa Parasal İşbirliği Fonu (FECOM)'na devredilmiştir.

 Avrupa Parasal İşbirliği Fonu, 3 Nisan 1973 tarihinde para yıla­nının uygulandığı dönemde kurulmuştur. Parasal İşbirliği Fonu, üye ülke merkez bankaları arasındaki ilişkilerin, Topluluk pazarlan ile yapı­lar her türlü müdahalelerin ve borç tasfiyelerinin çok taraflı olmasını sağlar. Bu amaçla ECU kullanımını artırır. Kısa dönemli desteklemeleri denetler. ECU'lar, Topluluk üyesi ülkelerin döviz piyasasındaki müda­hale işlemleri sonucu ortaya çıkan alacaklarının tasfiyesi, ya da öde­meler bilançosu açıklarının finansmanında kullanılacaktır. 

IMFye benzer etkinlik ve otoritede bir kurum olarak düşünül­müş olan EMF'nin 13 Mart 1979 tarihinden itibaren iki yıl içinde ku­rulması öngörülmüştür. Ancak bugün EMF yerine faaliyet gösteren kurum hala FECOM'dur.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri