Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÜNYA BANKASI GRUBU 

Dünya Bankası (IBRD) 

Kuruluş, Amaç, Üyeler ve Sermaye

IMF ile birlikte ve aynı tarihte kurulmuştur. O nedenle bu iki kuruma "Bretton Woods ikizleri" ya da "Bretton Woods kurumla­rı" adı da verilmektedir.

Dünya Bankası'nın temel amacı, gelişmiş ülkelerin mali ola­naklarını gelişme yolundaki ülkelere kanalize ederek dünya gene­linde yaşam kalitesini artırmak ve fakirliği azaltmak için gelişme yolundaki ülkelere proje ve program kredileri vermek olarak özet­lenebilir.

Dünya Bankası'nın 184 üyesi vardır. Kurulduğu yıldan 2003 sonuna kadar toplam 383 milyar dolar kredi kullandırmıştır. 

Dünya Bankası'nın Organizasyonu 

Organizasyon şekli IMF ile aynı yapıdadır: Anonim şirketlerde­ki pay sahipleri genel kurulunun görevini yapan bir Guvernörler Kurulu, yine anonim şirketlerdeki yönetim kurulunun görevleri­ni yapan bir icra Direktörleri Kurulu, ayrıca uluslararası kalkın­ma konularının tartışdıp görüşüldüğü bir Kalkınma Komitesi, icra Direktörleri Kurulu kararlarını uygulamaktan sorumlu bir başkan (president) ve Dünya Bankası personeli mevcuttur. 

Her üye ülkenin ekonomi veya maliye bakanı ya da üst düzey bir bürokratı (çoğunlukla hazine ya da maliye müsteşarı) Guvernörler Kurulu'nda guvernör olarak görev yapar ve ülkesi adına oy kullanır. îcra Direktörleri Kurulu, 5'i atanmış (ABD, Almanya, Japonya, Fransa, İngiltere) ve 19'u da seçilmiş olmak üzere toplam 24 ki­şilik bir kuruldur. Atanmış üyeler yalnızca kendi ülkelerini tem­sil ederler. Seçilmiş üyeler ise bir grubu (constituency) temsil eder­ler. Yalnızca kendi ülkesini temsil eden üç seçilmiş direktör vardır: Suudi Arabistan, Rusya ve Çin. 

Dünya Bankası İmkânları 

Dünya Bankası imkânları krediler ve diğer imkânlar olarak iki­ye ayrılabilir. Dünya Bankası kredileri belirli bir kamusal proje­yi finanse etmeye yönelik yatırım kredileri, belirli bir sektörü iyi­leştirmeye ya da yapısal değişimi gerçekleştirmeye yönelik uyum kredileri ve bu ikisinin karışımından oluşan karma krediler ola­rak üçe ayrılır. Dünya Bankası'ndan kullanılabilecek başlıca yapı­sal uyum kredileri (1) Mali sektör uyum kredisi, (2) Tarım sektörü uyum kredisi, (3) Sosyal güvenlik sistemi uyum kredisi olarak sıra­lanabilir. Diğer imkânlar arasında, proje hazırlama imkânı, Dünya Bankası'nca yönetilen fonlardan sağlanan destek ve hibeler, diğer kuruluşlarla birlikte yapılan ortak finansman ve garanti yer alır. 

Türkiye-Dünya Bankası İlişkileri 

Türkiye, Dünya Bankası'na 1947'de üye olmuştur. Dünya Ban­kasındaki oy sayımız 7.629'dur. Bu sayıdaki oy miktarı Türkiye'ye % 0,48 oranında oy gücü sağlar. 

Dünya Bankası icra Direktörleri Kurulu'nda birlikte temsil edildiğimiz ülkeler Avusturya, Belarus, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Kazakistan, Lüksemburg, Slovak Cumhuriyeti, Sloven-ya'dır.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri