Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÜNYA TÎCARET ÖRGÜTÜ (WTO)

Kuruluş ve Üye Sayısı 

1 Ocak 1995 tarihinde kurulmuştur. WTO'nun kuruluşuna önderlik eden görüşmeler Uruguay Round toplantılarıyla (1986-1994) olmuştur. Buna karşılık WTO düşüncesinin ilk ortaya atı­lışı 1944 yılında IMF ve Dünya Bankası'nm kuruluşuna önderlik eden Bretton Woods konferansı sırasında John Maynard Keynes tarafından olmuştur. Keynes Planı adıyla anılan ve kabul gör­meyen planda IMF, Dünya Bankası ve İTO'nun (International Trade Organisation) birlikte kurulması öngörülmüştür. ABD Hazine Bakanı Henry White'in hazırladığı planın kabulü üzerine Ticaret ve Tarifeler Üzerine Genel Anlaşma (General Agreements on Trade and Tariffs-GATT) oluşturulmuştur. Zaman içinde ge­lişmeler Keynes'i haklı çıkarmış ve GATT, WTO'ya dönüştürül­müştür.

2005 yılı itibariyle WTO'nun 148 üyesi bulunmaktadır. 

Amacı 

WTO'nun amacı ülkeler arasındaki ticari akımların mümkün olabildiğince öngörülebilir, serbest ve olağan olması için gerekli çerçeveyi oluşturmak ve bu amaca yönelik kuralları koymaktır. Bu anlamda WTO, ülkeler arasındaki ticaretin küresel kurallarını koy­maya çalışmaktadır. 

WTO'nun Organizasyonu 

WTO'nun başlıca üç organı vardır. îlki olan Bakanlar Konfe­ransı en az iki yılda bir toplanan ve üye ülkelerin bakanları düze­yinde temsil edildikleri bir çeşit yasama organıdır.

ikinci organ olan Genel Konsey günlük yönetim kararlarmı alan ve düzenli olarak toplanan bir çeşit yönetim kuruludur. Bu konseyin üyeleri normal olarak WTO üyesi ülkelerin WTO nez-dindeki büyükelçileri veya delegasyon başkanlarıdır. Buna karşılık bazı hallerde üye ülkelerden gelen resmi görevliler de bu toplantı­lara katılırlar. 

Üçüncü organ ise WTO genel direktörü ve ona bağlı memur­lardan oluşur.

Bunların dışında üç önemli konsey daha vardır: Mallar Konseyi, Hizmetler Konseyi ve Fikri Mülkiyet Hakları Konseyi.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri