Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI 

Başbakanlığa bağlı bir başka müsteşarlık da Gümrük Müsteşarlığı'dır. Gümrük politikasını hazırlamak ve uygulamak, gümrük tarifelerinin belirlenmesine hazırlık yapmak, gümrük denetimlerini yapmak gibi görevlerle yükümlüdür. Bu görevleri arasında özellikle gümrük tarifelerinin yapılması ve uygulanması ekonomi politikasının önemli bir aracını oluşturur. O nedenle bir bütün­sellik oluşturması gereken ekonomi politikasının hazırlanıp uygulanmasında Gümrük Müsteşarlığı'nın da rol alması gerekmek­tedir.

 Her ne kadar günümüzde WTO (Dünya Ticaret örgütü) gi­bi düzenleyici kurumlar ve Avrupa Birliği gibi bölgesel birlik­ler söz konusu olduğu için gümrük tarifelerinin bağımsız yapıl­ması mümkün olmasa da özellikle tarife dışı engeller gibi ekonomi politikasına baz oluşturacak uygulamalar açısından Gümrük Müsteşarlığının, ekonomi politikası hazırlanmasında işin içinde olması zorunluluğu vardır.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri