Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERKEZİ AMERİKA ORTAK PAZARI (CENTRAL AMERICAN COMMON MARKET-CACM) 

a.  Kuruluşu 

Bölgesel nitelikli ekonomik örgütlenme. 1960 Aralığında Guate­mala, El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Kostarika arasında kurul­muş ve 1962 Temmuz'unda yürürlüğe girmiştir. Bölgesel nitelikli bir ekonomik örgütlenmedir. Orta Pazar tipi bir iktisadi birleşmeyi öngö­rür. Üyeler arasında ticaretin serbestleştirilmesi ve dışa karşı ortak bir tarifenin uygulanması kabul edilmiştir. Ayrıca gerçek bir ekonomik birlik için üye ülkelerin çeşitli sektörlere sağlayacakları mali teşviklerin de uyumlaştırılması benimsenmiştir. Bölgedeki sanayi projelerini des­teklemek amacıyla 1961'de bir Ekonomik Bütünleşme Merkez Bankası (Central Bank for Economic Integration) kurulmuştur. 1970'de Hondu­ras, El Salvador ile arasındaki savaştan sonra birlikten çıkmıştır. 1970'lerin sonlarındaki Nikaragua ve Kosta Rika'nın gümrüklerini yük­seltmesi bunalımı birliğin etkinliğini azaltmıştır.

b. Organları 

Merkezi Amerika Ekonomik Konseyi, Yürütme Konseyi ve Daimi Sekreterya'dır. 

ç. Faaliyetleri 

ABD, Meksika ve Kanada arasında sonuçlandırılmış bulunan Ku­zey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması, Kanada ve ABD arasında mal ve hizmetlerin serbestleşmesini sağlamış, böylece firmalara önemli bir hareket alanı sağlamıştır. NAFTA yaklaşık 380 milyon kişinin olduğu,

c. Üyeleri 

Kosta Rika, El Salvador, Honduras, Guatemala, ve Nikaragua'­dır. Örgütün merkezi Guatemala'nın başkenti Guatemala City'dir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri