Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULUSLARARASI ENERJİ AJANSI

a.  Kuruluşu 

Uluslararası Enerji Ajansı 15 Kasım 1974 tarihinde OECD'nin yapısı içinde kurulmuştur.

b. Amaçlan 

1974 yılında dünya ekonomik buhranı sonucu Finlandiya, Fransa ve İzlanda dışındaki OECD ülkeleri tarafından kurulan örgütün amacı, üye ülkelerin enerji, özellikle de petrol ile ilgili sorunlarına çözüm getirmektir. 

Bu ana amaca yönelik olarak;

•    Üye ülkelerin petrole olan bağımlılıklarını azaltmak,

•    Uluslararası petrol borsaları konusunda iletişimde bulunmak,

•    Petrol piyasalarında istikrar sağlamak,

•   Petrol şokunun etkilerine karşı üye ülkeleri korumak için faa­liyetlerde bulunur.

•    Bu  amaçlarla  üye  ülkeler  belirli  miktarlarda  petrol  stoku bulundurmayı kararlaştırmışlardır. 

c.  Üyeler

Avusturya, Avustralya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Da­nimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Almanya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Kore, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç (Özel anlaşma île bağlı), Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye,

İngiltere, ABD.Avrupa Komisyonu da Uluslararası Enerji Ajansı'nın çalışmalarına katılmaktadır.

ç. Organları

Örgütün  başlıca  organları  Yürütme  Kurulu,  İdari  Komite ve Sekreterya'dır. Örgütün merkezi Fransa'nın başkenti Paris'tedir. 

d.  Faaliyetleri 

Uluslararası Enerji Ajansı 15 Kasım 1974 tarihinde OECD'nin ya­pısı içinde kurulmuştur. Görevi, enerji alanındaki kapsamlı işbirliği programını yürütmektir. Bu amaçla IEA üyeleri bir Uluslararası Enerji Programı'nın oluşturulmasına karar vermişlerdir.

Bu program sırasıyla şu konuları içermektedir:

•   Acil rezerv ve talep kısıtlaması yükümlülüklerini getiren kriz dönemi dağıtım planı,

•    Uluslararası petrol piyasasında yaygın haberleşme sistemi,

•    Petrol şirketleriyle konsültasyon,

•   Enerji tasarrufu ve alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi programlarını içeren uzun dönemli enerji işbirliği,

•   Üretici ve tüketici ülkelerle ilişkiler.

e. Gelişmeler 

1974 yılında dünya ekonomik buhranı sonucu Finlandiya, Fransa ve İzlanda dışındaki OECD ülkeleri tarafından kurulan örgütün amacı, üye ülkeleri enerji, özellikle de petrol ile ilgili sorunlarına çözüm ge­tirmektir. Aynı zamanda Uluslararası Enerji Ajansı Merkezi'nin faaliyet­leri istihdam, sanayi sektörlerinde uluslararası işbölümü, teknoloji ve endüstrileşme, sosyal kalkınma ve demografi gibi temel kalkınma so­runları ile ilgili araştırmaları içermektedir. Merkez, kalkınma sorunları ile uğraşırken OECD'nin diğer kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapar.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri