Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 

ULUSLARARASI TİCARET ÖRGÜTÜ (INTERNATIONAL TRADE ORGANIZATION-ITO) 

a. Kuruluşu 

II. Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde dünya ticaretini ser­bestleştirmek için, 1947-48 yılları arasında Havana'da (Küba) toplanan 50 kadar ülke temsilcisinin kurulmasına karar verdikleri örgüttür. 1930'larda dünya ticaretinde yoğun koruyuculuk ve iktisadi milliyetçi­lik egemen olmuştu. Ancak ülkeler, bu kısıtlamaları kaldırılıp dünya ticaretinin serbestleşmesini istiyorlardı. 1964'de Bretton Woods Konfe­ranslarının toplanıp Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'nın ku­rulmasına karar verilmesiyle mali alanda işbirliği gerçekleşmiş ve belir­li bir düzen kurulmuştu. Şimdi ticaret alanında da aynı şeyi yapmak gerekiyordu. 

İTO'nun kuruluş yasasında amaçları, uluslararası ticarette güm­rük tarifelerinin, kotaların ve öteki kısıtlamaların kaldırılarak dünya ticaretinin liberalleştirilmesi yolunda çalışmalar yapmak olduğu belirti­liyordu. Ancak fonksiyonları iç işlerine müdahale niteliği taşıdığı ge­rekçesi ile UO sözleşmesi başta ABD olmak üzere Kanada, İngiltere, Almanya, İtalya, Hollanda, Belçika, Japonya, Danimarka gibi bazı sa­nayileşmiş ülkelerin yasama organları tarafından onaylanmamıştır. Gerçekte asıl nedenin ticaretin serbestleşmesinden zarara uğrayacak endüstri temsilcilerinin baskıları olduğu söylenebilir. Kısacası İTO, ku­ruluşunu gerçekleştirilip faaliyete geçememiştir. Ancak İTO'nun yerine hemen hemen benzer amaçlı Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Ant­laşması (GATT) kurulmuştur.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri