Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 

ZENGİNLER KLÜBÜ (RICHMEN'S CLUB) 

a.  Kuruluşu

1956 yılında kurulmuştur. Borç veren ve verdikleri borçlan yeni bir ödeme planına bağlamak isteyen sanayileşmiş ülkelerle, bazı ulus­lararası mali kurumların temsilcilerinin katılması ile oluşan gayri resmi bir kuruluştur. 

b. Üyeler 

Üyeleri arasında A.B.D., Kanada, İngiltere, Almanya, İtalya, Hol­landa, Belçika, Japonya, Danimarka, İsviçre, Avusturya gibi ülkeler ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşla-nn temsilcileri yer alır. Toplantılarda borçlu ülkenin ekonomisi incele­nir. Dış borçların ertelenmesi ve yeni dış yardım sağlanması gibi konu­lar görüşülür. IMFnin tutumu, alınan kararlan büyük ölçüde etkiler. Toplantılara Fransız Maliye Bakanı başkanlık eder. Sekreterya görevi de aynı ülkenin Maliye Bakanlığınca yerine getirilir. Paris Kulübü'nün yeni ödeme planına bağladığı borçlar genellikle hükümetler arası kre­dilerle, resmi garantili ihracat kredileridir. 

Zenginler Kulübü, koruyucu politikalar izlenmesi gerektiğini dü­şünen az gelişmiş ülkelerin, periyodik görüşmeler yoluyla gümrük tarifelerini indirip dünya ticaretini serbestleştirmek amacını güden gelişmiş ülkeler için kullandıkları bir tabirdir.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri