Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAMU BORÇ YÖNETİMİ 

Borçların miktarında ve bileşiminde (süre, faiz vb.) yapılan değişiklikler borç yönetimidir. 

Borçların Konsolidasyonu

Konsolidasyon (tahkim) ve konversiyon (borçların değiştirilmesi), olağanüstü borç yönetimi işlemleridir.

Borçların tahkimi; kısa süreli borçların uzun süreli ya da süresiz borca dönüştürülmesidir. Alacaklının rızası aranmaksızın yapılan tahkimi "zorunlu tahkim", alacaklıya elindeki kısa süreli kamu kağıtlarını, yani ihraç edilen uzun süreli kamu kağıtlarıyla değiştirmek veya parasını geri istemek arasında seçim yapılarak gerçekleştirilen tahkime "isteğe bağlı tahkim" denir. 

Borçların Konversiyonu (Borçların Değiştirilmesi)

Borç yükünü azaltmak amacıyla yapılan işlemdir. Borçların değiştirilmesinde, faiz oranı yüksek olan tahvillerin, daha düşük faizli tahvillerle değiştirilmesi söz konusudur. 

Devlet Borçlarının Ortadan Kaldırılması

(i) Borcun reddi, devletin tek yanlı bir kararla borcunun tamamını veya bir kısmını reddetmesidir.

Dış borçların ana para, faiz ödemelerinde güçlüklerle karşılaşan devletler, bu olumsuz durumdan kurtulmak için moratoryum ilan edebilirler Moratoryum ilan eden bir devlet, borcun geri ödenmesini durdurur. Alacaklı ülke veya ülkelerle anlaşma yoluna gidilerek daha uygun bir öd6me planı yapılır

(ii) Borcun ödenmesi (amortismanı-itfası): Genellikle borcun vadesi geldiğinde ödenmesidir.

Dış Borçlar İçin Verilen Krediler

(i) Kalkınmanın Finansmanı İçin Verilen Krediler:

-  Proje kredileri; kalkınma planları ve yıllık programlarda yer atan çeşitli kamu sektörü projelerinin dış finansmanına yönelik kredilerdir.

-  Program kredileri; gelişmekte olan ülkelerin (dış ödeme açıklarını gidermek ve ithalatlarının finansmanı vb.) finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik krediler.

(ii) İhracat kredileri; özel sektörce kullanılan, süreleri 3-5 yıl arasında değişen kredilerdir.

(iii) Borç ertelemesi ve röfınansman kredisi; süresi biten bir borcun ödenmesinin, ilk kredi faizine göre daha düşük bir faiz oranıyla gelecek yıllara ertelenmesi "borç tecili", süresi biten bir borç ödendikten sonra aynı miktarda kredinin yeniden sağlanmasına "röfınansman" denir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri