Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para ve Vergi Cezaları

Para ve vergi cezaları da devlete belirli seviyede gelir sağlayan bir araçtır. Bilindiği gibi devlet, teşkilatlanmış siyasi bir cemiyet olarak temel bir takım toplumsal görev ve hizmetler İçin meydana getirilmiştir. Devletin önemli bir varlık sebebi, kendisini meydana getiren toplumun belirli ortak özellikler içinde homojen, uyumlu, huzurlu, birlik, beraberlik ve barış içinde yaşayan bir toplum yani "millet" olmasını temin etmektir. Bu da her şeyden önce toplumsal düzeni kurup işletmek ve "milli savunma" ve "adalet"i tesis etmekle mümkündür. Bu temel görevi için devletler "milli savunma", "adalet" ve "toplumsal düzeni sağlayıcı" hizmetleri etkili bir şekilde görecek bir organizasyonu gitmekte ve bütçelerinde bu hizmetlere çok önemli paylar ayırmak zorunda kalmaktadırlar. 

Devletin özellikle "hukuk devleti" seviyesinde teşkilatlanması ve etkinlik gösterebilmesi bakımından adalet ve kolluk hizmetlerinin en ileri seviyede gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır. Adalet, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin hukuk devleti işleyişi bakımında iki yönlü bir fonksiyonu vardır. Bu organizasyon ve hizmetler bir yönüyle, toplumsal düzenin, asayiş ve güvenin ve hukuk kuralları işleyişinin alt yapısını teşkil etmekte; caydırıcı bir nitelik içinde belirtilen hedefe ulaşılmasını temin etmeye çalışmaktadır. Bu hizmetlerin ikinci bir fonksiyonu ise. bütün alınmış tedbirlere ve konulmuş kurallara rağmen bunlara karşı gelen veya kurallara uymayanlar olursa onları hukuk kuralları içinde kalarak cezalandırmaktır. Cezalandırmanın bir şekli, kurallara karşı gelen veya suç işleyenlere hürriyeti bağlayıcı veya kısıtlayıcı tedbirler getirmek; diğer bir şekli de, bu suçu işleyen özel ve tüzel kişilere "mali mükellefiyet" getirmektir, bu tür cezalar hukuk literatüründe "Para ve Vergi Cezaları" şeklinde ifade edilmektedir. Her ne kadar vergi cezaları sonuçta kişiden parasal bir değer olarak alınmakta ise de, ayırıcı bir özellik içinde vergi cezalarını para cezalarından ayrı bir kavram olarak ifade etmek yerindedir. Zira vergi cezalarının da bir kısmı "hürriyeti bağlayıcı" nitelik gösterebilmektedir. 

Devletin nitelik ve fonksiyonlarında zaman içinde meydana gelen önemli değişikliler para ve vergi cezalarını da yakından etkilemiştir. Çağdaş devlet fonksiyonları içinde günümüz devletleri "ekonomik ve sosyal refah devleti" olarak ekonomik ve sosyal hayata çeşitli noktalardan müdahale hakkı kazanınca, ekonomik ve sosyal hayatı düzenleyen pek çok kurala ve bu arada özellikle vergi ile ilgili düzenlemelere karşı gelerek suç işleyenlerin sayısı ve niteliğinde de önemli değişikler ve artışlar meydana gelmeye başlamıştır. Günümüzde para ve vergi cezaları, hem mali amaç ve hem de kamu düzeni ve ekonomik amaçlar yönünden etkili ve önemli bir araç haline gelmiştir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri