Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avrupa Para Sistemi ve ECU 

1979 yılında kurulan Avrupa Para Sistemi, Topluluk üyeleri arasında parasal birlik için atılan önemli biradandır.

APS'nin temeli Avrupa Para Birimi ECU'ya dayanıyordu. ECU, para sepeti sitemine göre oluşturulmuş bir hesap birimi idi. Örneğin ECO sepetinde Alman Markı'na %30. Fransız Frankı'na %20 ağırlık verilmişti.

ECU, APS'nin önemli bir kuruluşu olan Avrupa Parasal İşbirliği Fonu (European Monetary Corperatioıı Funds: EMCE) tarafından çıkarılıyordu. Üye ülkeler sahip oldukları resmi altın ve doların rezervlerinin ayrı ayrı %20'sini EMCF'ye devrediyorlar ve karşılığında EMCF'nn kayıtlarında ECU elde ediyorlardı.

ECU, değeri sabit bir para olarak AB'nin hesap birimi idi. 

APS'nin dayandığı döviz kuru mekanizmasının bazı özelikleri şunlardı: 

1-      Sisteme katılan her üye ülkenin parası sabit bir pariteden ECU'ya bağlı idi ve ulusal para ile ECU arasındaki bu sabit fiyata merkezi kur "central rate" adı veriliyordu.

2-      Piyasada kurların merkezi kur etrafındaki dalgalanma marjı önceleri toplam %2,25 ile sınırlı idi. Ancak 1993 Ağustosu'nda yaşanan döviz krizinden sonra bu oran %15'e yükseltilmiştir.

Maastricht Antlaşması ve Parasal Birlik

Avrupa Topluluğu Konseyi'ni oluşturan on iki üye ülkenin devlet veya hükümet başkanları 1991 yılı sonlarında Hollanda'nın Maastricht kentinde toplanarak ekonomik ve parasal birlik konusunu karara bağladılar.

Ekonomik ve parasal birlik hedefine üç aşamadan geçilerek ulaşılmıştır: 

Birinci Aşama: 1 Temmuz 1990'da başladı ve 31 Aralık 1993 'te son buldu. Bu aşamada sermaye hareketlerinde serbestlik sağlanması ve üye ülkelerin ekonomi ve maliye politikalarının birbirlerine yakınlaştınlmasına çalışılmıştır. 

İkinci Aşama: 1 Ocak 1994'te başlamış, 1 Ocak 1999'da son bulmuştur. Bu aşamada Avrupa Para Enstitüsü kurulmuş ve bu kurumun Avrupa Merkez Bankası'na dönüşerek özerk biçimde Topluluk politikasını yönlendirecek şekilde çalışma yapması sağlanmıştır. Bu aşamanın başlamasından sonra üye ülkelerdeki ödemelerden yeni açıklarının merkez bankalarınca finanse edilmesi engellenmiş, para politikaları daha yakından takip edilmiştir.

Üçüncü Aşama: 15-16 Aralık 1995'te yapılan Madrid Zirvesi'nde Maastricht kriterlerine uyum sağladığına karar verilen on bir ülkenin katılımı ile 1 Ocak 1999 tarihinde ekonomik ve parasal birliğin üçüncü ve sonuncu aşamasına geçilmiştir. 1998 yılı Temmuz ayı içerisinde bağımsız bir kuruluş olan Avrupa Merkez Bankası oluşturulmuştur.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Sağlık Bilgileri

Since 2005