Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dünya Ticaret Örgütü Nedir (WTO) 

GATT Uruguay Turu sonucunda imzalanan 1.1.1995 tarihinde yürürlüğe giren Nihai Senet ile kurulan WTO, Bretton Woods Konferansının toplanmasından tam 50 yıl sonra faaliyete geçerek IMF ve IBRD gibi dünya ekonomi sisteminin önemli bir kuruluşu olmuştur. 

WTO, anlaşmasının eklerinde yer alan anlaşmalarla ve bunlara bağlı yasal metinlerle ilgili konularda üye ülkeler arasında ticari ilişkilerin devamı için ortak kurumsal yapıyı oluşturmuştur. 

Amaçları 

WTO'nun amaçları, örgütü kuran anlaşma'nın önsözünde belirtilmiştir. Bu amaçlar:

1-      Hayat standartını yükseltmek,

2-      İstihdam sağlamak.

3-      İstikrarlı bir şekilde artan reel gelir ve gerçek talep hacmini sağlamak,

4-      Mal ve hizmet üretim ve ticaretini geliştirmek,

5-      Dünya kaynaklarının kalkınmayı sağlayacak şekilde etkin ve verimli kullanımını sağlamak,

6-      Çevreyi koruyucu önlemler almak,

7-      Farklı ekonomik seviyedeki ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kaynaklan geliştirmek.

8-      Gelişmekte olan ülkelerin artan dünya ticaretinden makul bir pay alabilmesini sağlamak,

9-      Gümrük tarifelerinde ve ticaretin karşılaştığı diğer engellerde önemli indirimler sağlayan uluslararası ticaret ilişkilerinde ayrımcı muameleyi ortadan kaldıran anlaşmalar yapmak,

10- Kalıcı bir çok taraflı ticaret sistemi geliştirmeyi sağlamak,

11- Çok taraflı ticaret siteminin ana ilkelerini korumayı sağlamak,  

Yapısı 

WTO'nun en az iki yılda bir toplanan ve tüm ülkelerin temsilcilerinden oluşan Bakanlar Konferansı vardır. Statüsü,GATT'ın Genel Kurulu'na denktir. 

Tüm üyelerin temsilcilerinden oluşan ve gerekli oldukça toplanan Genel Konsey Baklanlar Konferansı'nın toplantıları arasındaki dönemlerde anlaşmayla kendisine verilen görevleri yapan GATT'ın temsilciler Konseyi'ne denktir. 

Genel Konseye bağlı, Mal Ticareti Konseyi, Hizmetler Ticareti Konseyi, Ticaretle bağlantılı Fikri Haklar Konseyi vardır.

Bakanlar Konferansı'na bağlı, Ticaret ve Kalkınma Komitesi, Ödemeler Dengesi Kısıtlamaları Komitesi, Bütçe mali İdari İşler Komitesi vardır.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Sağlık Bilgileri

Since 2005