Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A-B    C-D    E-F    G-H    I-İ    L-M    N-O    P-Q    R-S    T-U    V-W

E

Economic development: İktisadi gelişme
Economic growth:
İktisadi büyüme
Economies of scale
: Ölçek ekonomileri
Economics
: İktisat bilimi
Economy
: Ekonomi
Effective exchange rate
: Efektif döviz kuru
Effidency
: Etkinlik
Efficient vage theory
: Etkin ücret teorisi
Employment
: İstihdam
Endogenous money stock
: İçsel para stoku
Equilibrium approach to macroeconomics
: Makro iktisada denge yaklaşımı
Equilibrium income:
Denge geliri
Equilibrium outpot
: Denge çıktısı
Equities
: Öz kaynaklar
European Monetary System (EMS)
: Avrupa Para Sistemi
Excess demand:
Aşın talep, fazla talep
Excess reserves:
Fazla rezervler
Excess supply
: Fazla arz
Exchange rate expectations
: Döviz kuru bekleyişleri
Exchange Rate overshooting
: Döviz kuru sıçraması
Exchange rates:
Döviz kurları
Expansion
: Genişleme
Expectations - augmented Phillips curve:
Bekleyişler eklentili Phillips Eğrisi
Expectations effect
: Bekleyiş etkisi
Expenditure reducing policies
: Harcama azaltıcı politikalar
External balance:
Dış denge 

Factor cost : Faktör maliyeti
Factor markets:
Faktör piyasaları
Federal Reserve System (Fed)
: Amerikan Merkez Bankası
Final goods and services
: Nihai mal ve hizmetler
Final sales : Nihai satışlar
Finandal assets
: Finansal varlıklar (aktifler)
Financial intermediation
: Finansal aracılık
Fine tuning
: İnce ayar
Fiscal expansion
: Mali genişleme
Fiscal policy:
Maliye politikası
Fiscal multiplier
: maliye politikası çarpanı
Fixed exchange rate
: Sabit döviz kuru
Flexible accelerator model:
Esnek hızlandıran modeli
Flexible exchange rate
: Esnek döviz kuru
Floating exchange rate
: Yüzen döviz kuru
Forced saving:
Zorunlu tasarruf
Foreign trade:
Dış ticaret
Frictional unempleyment
: Arızi işsizlik
Full crowding out:
Tam dışlama
Full employment
: Tam istihdam
Full employment budget deficit:
Tam istihdam bütçe açığı
Full employment budget surplus
: Tam istihdam bütçe fazlası
Full employment level
: Tam istihdam seviyesi
Full emplayment output
: Tam istihdam çıktısı

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri