Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI İKTİSAT SORULARI VE CEVAPLARI

1. İngiliz iktisatçı A. Marshall, değer kuramını ve üretim maliyeti kuramını birleştirerek, arz ve talebin eşanlı olarak piyasa denge fiyatını ve miktarını belirlediğini açıklamıştır.
Bu bağlamda Marshall’ın
“Elmas-Su” paradoksunu çözmesinin altındaki temel mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tüketici artığı ve üretici artığı
B)    İçsel ve dışsal ekonomiler
C)    Azalan marjinal fayda ve artan marjinal maliyet­ler
D)    Gelir ve ikame etkilerine dayalı Marshallcı talep eğrisi
E)    Kısmi denge ve genel denge analizi
 

2. Makroekonomik dengelenme sürecinde, fiyat düzeyindeki değişmelerin reel balans etkisi yaratarak satın alma gücünde  değişiklik yaptığını ve bu değişikliğin de toplam talebi etkilediğini ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) J. M. Keynes    
B) M. Friedman    
C) A. Pigou
D) K. Wicksell
E)
I. Fisher

3.   Üretim fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)   Q= aK+bL ise, girdiler arası ikame esnekliği sıfırdır.
B)   Q=3K0 ,5 L0 ,9 ise, ölçeğe göre azalan getiri vardır.
C)   Q= min (aK, bL) ise girdiler arası ikame esnekliği sonsuzdur.
D)   Q = 3K0,2L0,4 ise girdiler arası ikame esnekliği 1’dir.
E)   Q = 2K0,3L0,2 ise, ölçeğe göre artan getiri vardır.

4. Fiyat-tüketim eğrisi miktar eksenine dik bir doğru ise, talebin fiyat esnekliği hangi değeri alır?

A) Sonsuzdur.
B) 1’den büyüktür.
C) Birdir.

D) 1’den küçüktür.
E) Sıfırdır.

 

5.  Telafi edilmiş talep eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?

A)    Giffen malı söz konusu olduğunda pozitif eğim­lidir.

B)    Sadece ikame etkisini yansıtır.
C)    Sadece gelir etkisini yansıtır.
D)    Düşük mallarda alışılmış talep eğrisi ile çakışır.
E)    Eğrinin üzerinde bir noktadan diğerine geçildiğinde,
       reel gelir değişir.

6.  Üretimin ikinci bölgesi ile ilgili aşağıdaki ifadeler­den hangisi doğrudur?

A)    Emeğin marjinal ürünü, ortalama ürününe eşit veya ondan küçüktür.
B)    Emeğin marjinal ürünü, ortalama ürününden büyüktür.
C)   Sabit girdi olan sermayenin ortalama ürünü negatiftir.
D)   Emeğin ortalama ürünü negatiftir.
E)    Emeğin marjinal ürünü negatiftir.

 

7. X malının fiyatı 3 YTL’den 2 YTL’ye düşünce tüketici A’nın talep ettiği miktar 10 birimden 14 birime yüksel­miştir.

Buna göre, tüketici fazlasındaki değişme kaç YTL’dir?


A) 10       
B) 12        C) 16        D) 18        E) 22

 

8.   Uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin negatif eğimli olduğu durumda, aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A)    Pozitif alan ekonomileri vardır.
B)    Öğrenme etkisinden kaynaklanan maliyet azalışı vardır.
C)    Uzun dönem marjinal maliyet, ortalama maliyetten büyüktür.
D)    Uzun dönem marjinal maliyet, ortalama maliyetten küçüktür.
E)    Negatif alan ekonomileri vardır.

9.   Kısa dönem dengesinde zarar eden tam rekabetçi bir
firma nasıl davranır?

A)    Fiyat ortalama değişken maliyetten küçükse üretimi sürdürür.
B)    Optimumdan küçük ölçekte bir tesisle çalışıyorsa üretimi sürdürür.
C)    Toplam zararı toplam sabit maliyetten büyükse üretimi sürdürür.
D)    Başabaş noktasına kadar üretimi sürdürür.
E)    Fiyat ortalama değişken maliyete eşit veya ondan büyükse üretimi sürdürür.

 

10.  Artan maliyetli bir endüstrinin uzun dönem arz eğrisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)    Pozitif eğimlidir.
B)    Negatif eğimlidir.
C)    Eğrinin eğimi talep esnekliğine bağlı olarak değişir.
D)    Esnekliği sonsuzdur.
E)    Esnekliği sıfırdır.

2. Sayfa - 3. Sayfa - 4. Sayfa

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri