Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI İKTİSAT SORULARI VE CEVAPLARI

21.   Kapalı bir ekonomiyi tanımlayan veriler şöyledir: Tüketim fonksiyonu: C = 90 + 0,9YD Yatırım fonksiyonu: I = 200-1000r Para talebi: L = Y-10 000r (Burada YD harcanabilir gelir, Y toplam gelir,
r ise faiz oranıdır.)

Bu ekonomide gelir vergisi oranı % 33, kamu harcamaları 710 ve para arzı 500 ise, bütçe dengesi kaçtır?

A) -20        B) -10       C) 20         D) 30         E) 50

22.   Bir ekonomideki sermaye talebi K* = 0,25Y/rc denklemi ile verilmiştir. (Burada K* arzulanan ser­maye stoku, Y gelir ve rc sermayenin kullanım maliyetidir.) Nominal faiz oranı % 12, enflasyon oranı % 6, sermayenin yıpranma oranı % 10 ve gelir düzeyi 16 000 ise, bu ekonomide arzulanan sermaye stoku ne kadar olur?

A) 10 000   B) 15 000  C) 16 000  D) 20 000  E) 25 000

 

23.   Mundell-Fleming modeline göre dalgalı kur rejimi altındaki dışa açık küçük bir ekonomide kamu harcamalarındaki bir artış döviz kurunu ve gelir düzeyini nasıl etkiler?
       
     Döviz Kuru   Gelir Düzeyi

A)        Artar             Artar
B)        Artar          Değişmez
C)    Değişmez           Artar
D)    Değişmez       Değişmez
E)     Değişmez          Azalır
 

24. Para otoritesi faiz oranını sabit tutmaya yönelik bir para politikası izliyorsa, IS-LM modeline göre vergilerdeki bir artıştan gelir nasıl etkilenir?

A)    Değişmez.
B)    Artar.
C)   Azalır.
D)   Kısa dönemde artar, uzun dönemde azalır.
E)    Kısa dönemde azalır, uzun dönemde artar.

25.  Aşağıdakilerden hangisi sabit döviz kuru rejiminde gerçekleşmez?

A)    Para ikamesi
B)    Finansal kriz
C)   Bağımsız para politikası
D)   Cari işlemler açığı
E)    Para talebi istikrarsızlığı
 

26.  Aşağıdakilerden hangisi para ikamesinin sonuçlarından biridir?

A)    Veri bir para arzı artışının daha az enflasyona yol açması
B)    Para politikasının etkinliğini artırması
C)    Merkez bankasının “son borç verme makamı’’ konumunu güçlendirmesi
D)    Para talebi denklemlerini daha istikrarlı duruma getirmesi
E)    Veri bir ulusal gelire karşılık gelen reel senyoraj gelirini azaltması

27.  Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araçları
 arasında yer almaz?


A) İthalat teminatları         B) Açık piyasa işlemleri
C) Zorunlu karşılıklar         
D) Döviz kuru
E) Disponibilite oranı

28.   Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?

A)    Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister.
B)    Artar, çünkü reel paranın enflasyona göre düzel­tilmiş fırsat maliyeti azalır.
C)   Azalır, çünkü gelirin nominal değeri düşer.
D)   Azalır, çünkü nakit tutmanın fırsat maliyeti artar.
E)    Azalır, çünkü para arzı azalır.
 

29.  Aşağıdakilerden hangisi Fisher denklemini ifade eder?

A)    Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı-Beklenen enflasyon
B)    Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı+Beklenen enflasyon
C)    Reel faiz oranı=Nominal faiz oranı+Gerçekleşen enflasyon
D)    Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı+Gerçekleşen enflasyon
E)    Nominal faiz oranı=Reel faiz oranı-Gerçekleşen enflasyon

 

30.  Para arzında beklenmedik bir defalık artış aşağı-dakilerden hangisine neden olmaz?

A)    Nominal faiz oranlarının artmasına
B)    Fiyat düzeyinde beklenmedik bir artışa
C)   Döviz kurunun değer kaybetmesine
D)   Reel para talebinin değişmemesine
E)    Reel para arzının değişmemesine

2. Sayfa - 3. Sayfa - 4. Sayfa

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri