Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI İKTİSAT SORULARI VE CEVAPLARI

31.
I.   Bono ve döviz piyasaları arasındaki ilişki zayıfsa
II.   Bono ve para arasında tam ikame varsa
III.   Müdahale beklenmiyorsa

Yukarıdakilerden hangileri geçerliyse sterilizas-yon politikası daha etkili olur?

A) Yalnız I               
B) Yalnız III             C) I ve II
D) I ve III                E) II ve III

32. Başlangıçta dengede olan bir ekonomide, merkez bankasının açık piyasa işlemleriyle piyasadan hazine bonosu satın alması faizi ve döviz kurunu nasıl etkiler? 

       FAİZ           DÖVİZ KURU 
A)    Düşer                 Yükselir
B)    Düşer                   Düşer
C)    Yükselir              Yükselir
D)    Yükselir                Düşer
E)    Değişmez          Değişmez
 

33.  Aşağıdakilerden hangisi, uzun dönemde kronik yüksek enflasyonun nedenlerinden biridir?

A)    Vergi oranlarındaki artış
B)    Kamu harcamalarındaki artış
C)    Sürekli parasal genişleme
D)    Yerli paranın yabancı paralar karşısındaki değerinde yükselme
E)    Toplam talepte azalma

 

34.  Döviz kuru ve döviz mevduatları sürekli yükseliyorsa, Türkiye’de M3Y para büyüklüğü hangi yönde değişir? 

A) Artabilir, aynı kalabilir veya azalabilir, çünkü YTL ile ifade edilen parasal büyüklüklerin değişme yönü belli değildir.
B) Artar, çünkü M3Y’yi belirleyen yalnızca döviz mevduatlarıdır.
C) Artar, çünkü bu durumda resmi mevduat da yükselir.
D) Azalır, çünkü bu durumda vadeli YTL mevduatları düşer.
E) Azalır, çünkü dolaşımdaki YTL miktarı düşer.

35.  Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun cari işlemler dengesi içinde yer almaz?

A)    İthalat
B)    Transit ticaret
C)    Dış borç faiz ödemeleri
D)    Dış borç ana para geri ödemeleri
E)    İşçi gelirleri

 

36.  Mundell Fleming modelinde, döviz kurunun denge döviz kurundan daha düşük olduğu ve merkez bankasının kuru bu düzeyde sabitlemek istediği varsayıldığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A)    IS ve LM eğrilerinde bir kayma olmaz.
B)    IS eğrisi sola doğru kayar.
C)   IS eğrisi sağa doğru kayar.
D)   LM eğrisi sağa doğru kayar.
E)    LM eğrisi sola doğru kayar.
 

37.  Kalkınma ekonomisindeki bir görüşe göre üçüncü dünya ülkeleri
dış ticaret ilişkilerini kendi aralarında geliştirmeye çalışmalıdır.

Bu görüşün dayandığı temel noktalar aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?

A) Küreselleşme sürecinde yerel olanakların varlığı; ulusal korumacılık eğilimlerinin azalması; finansal serbestleşme ve Uruguay Turu (Round)

B)Eşitsiz gelişim yasası; çok uluslu şirketlerin dünya ticaretindeki belirleyici gücü; bağımlı yapılar ve uluslararası ticarette kaynak aktarımı mekanizmalarının varlığı

C)Güney-Güney ticareti hipotezi ve ekonomik bütünleşme veya bölgesel ticaret bloku; ölçek ekonomileri ve dış ticaretten dinamik kazançlar; gelişmiş ülkelerdeki devresel dalgalanmalara bağlı ihracat istikrarsızlığının azalması

D)Yeni korumacılık; oligopolistik (tekelci rekabet) piyasaları; artan getiriler

E)Dış ticarette endüstriler arası yerine endüstri içi ticaretin önem kazanması ile Ricardo ve Heckscher-Ohlin kuramlarının yetersiz kalması; dış ticarette taşımacılık maliyetlerinin belirleyici rol kazanması ve analizlere dahil edilmesi

 

38. “Neoklasik (Solow) büyüme modelinde, başlangıç sermaye emek oranı ne olursa olsun, uzun dönemde ekonomideki dengeli büyüme oranı dışsal olarak belirlenmiş işgücü büyüme oranına eşit olacaktır.”

Bu önerme aşağıdaki varsayımlardan hangisine bağlıdır?

A)    Cobb-Douglas üretim fonksiyonunda faktör ika­mesinin varlığı

B)    Sermaye faktöründe azalan verimler

C)    Faktör fiyatlarının eşitlenmesini sağlayan reka­betçi faktör piyasaları

D)    Tasarruf oranının büyüme sürecinde artması ve durağan-durum büyüme oranını sağlayan düze­ye gelmesi

E)    Nüfus artış hızının büyüme sürecinde azalarak sabit bir oranda dengelenmesi ve doğal büyüme oranına eşit olması

 

39.  Türkiye’nin 2000 yılındaki cari işlemler dengesi ve aynı yıl uygulanan enflasyonu düşürme programı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A)Cari işlemler açığı 5 milyar doları bulmuş ama enflasyonu düşürme programını etkilememiştir, çünkü yaşanan kriz bir bankacılık krizidir. 

B)Cari işlemler açığı 7 milyar doları bulmuş ama enflasyonu düşürme programını etkilememiştir, çünkü kriz 2001 yılında yaşanmıştır. 

C)Cari işlemler açığı 10 milyar doları bulmuş, ama bu açık doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile kapatıldığından enflasyonu düşürme programını etkilememiştir. 

D)Cari işlemler açığı dış ticaret açığı gibi 20 milyar doları aştığı için bu açığın kapatılmasında zor­luklarla karşılaşılmış ve enflasyonu düşürme programının başarısız olmasına neden olmuştur.

E)Cari işlemler açığının çok yükseleceği daha yılın ortalarında belli olmuş, nitekim açık 10 milyar do­ları bulmuş ve enflasyonu düşürme programının başarısız olmasında önemli bir etken olmuştur.

 

40.   Türkiye’de 2004 yılında tarım sektörünün GSMH içindeki payı yaklaşık olarak % kaçtır?

A) 5    B) 7    C) 9    D) 11    E) 18

 

2. Sayfa - 3. Sayfa - 4. Sayfa

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri